BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Leszek, Ziółkowski Bożydar, Dziedzic Sylwia
Tytuł
Uwarunkowania i potrzeba integracji przedsiębiorstw sektora rolno-żywnościowego w warunkach dominacji korporacji globalnych
The Conditionings and the Need for Agri-Food Sector Enterprises Integration and the Domination of Global Corporations
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1173, s. 377-382, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Integracja a globalizacja
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Integracja gospodarcza przedsiębiorstw, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Agrobusiness, Economic integration of enterprises, Enterprise competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyjaśniono pojęcie agrobiznesu. Omówiono znaczenie integracji małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze agrobiznesu. Za działaniami integracyjnymi przemawiają m.in. takie czynniki jak: wzrost dominacji korporacji międzynarodowych; zmniejszenie dochodów małych przedsiębiorców oraz poprawa konkurencyjności małych przedsiębiorstw. Autorzy podkreślają, że w swoim postępowaniu przedsiębiorcy powinni pamiętać o koncepcji "zrównoważonego rozwoju".

The aim of this paper was to present a need for integration process in sector of agri-food enterprises. The main reason to make this is dominating position of global corporations. The emerging conclusions suggest that it is necessary to include into the process of integration the principle of sustainable development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M, Zjawiska i procesy globalne a rozwój wsi i rolnictwa w Polsce, [w:] Polska wieś 2025, red. J. Wilkin, Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 2. Cramer G.L., Jensen C.W., Agricultural Economics and Agribusiness, John Wiley and Sons. Inc., New York-Chichester-Brisbane-Toronto-Singapore 1994.
 3. Davis J.H., Goldberg R.A., A Concept of Agribusiness, Research Division, Harvard Business School, Boston (Mass.) 1957.
 4. Funkcjonowanie agrobiznesu, red. J. Fereniec, Wyższa Szkota Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach, Siedlce 1994.
 5. Marks R., Gospodarka i przedsiębiorstwa rolnicze wobec wyzwań gospodarki rynkowej, [w:] Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa, red. S. Urban, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 941, t. 2, Wrocław 2002.
 6. Mrówczyńska A., Rozwój agrobiznesu jako przesłanka zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 2, z. 4, red. B. Klepacki, P. Gradziuk, T. Hunek, M. Sznajder, F. Tomczak, W. Ziętara, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. 2, z. 4, Warszawa-Poznań-Zamość 2000.
 7. Niewiadomski K., Agrobiznes, podstawowe zagadnienia z elementami marketingu, Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok 2003.
 8. Pietrzak B., Lewińska A., Wybrane zagadnienia wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw rolniczych, [w:] Agrobiznes 2003. Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie, red. S. Urban, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 983, t. 2, Wrocław 2003.
 9. Stanton J.V., The Role of Agribusiness in Development: Replacing the Diminished Role of the Government in Raising Rural Incomes, "Journal of Agribusiness" 2000 vol. 18 nr 2 (Spring).
 10. Urban S., Marketing produktów spożywczych, Wyd. AE, Wrocław 1998.
 11. Wilkin J., Budzich-Szukała U., Saloni J., Wizja rozwoju polskiej wsi - elementy wspólne i różnicujące. Próba syntezy, [w:] Polska wieś 2025, red. J. Wilkin, Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
 12. Woś A., Agrobiznes, makro ekonomika, Wyd. Key Text, Warszawa 1996.
 13. Woźniak M., Aktywizacja mieszkańców wsi jako obraz pozytywnych przemian na obszarach wiejskich na przykładzie mikroregionu "Dolina Strugu", [w:] Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa, red. S. Urban, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 941, t. 2, Wrocław 2002.
 14. Zegar J., Z czego będzie się utrzymywać ludność wiejska za 25 lat? Proces dywersyfikacji ekonomicznej na obszarach wiejskich, [w:] Polska wieś 2025, red. J. Wilkin, Fundusz Współpracy, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu