BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejko Wojciech, Zaborniak Paweł
Tytuł
Instytucje zatrudnienia socjalnego
Social Employment Institutions
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2008, nr 11, s. 58-69
Słowa kluczowe
Polityka socjalna, Opieka socjalna, Placówki opieki społecznej
Social policy, Social services, Social care institution
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest prezentacja zagadnień prawnych związanych z instytucjami zatrudnienia socjalnego. W tekście zwrócono uwagę, że przepisy prawa, obok doraźnej pomocy w postaci aktywnych i pasywnych form łagodzenia bezrobocia, przewidują także długofalowe, zinstytucjonalizowane postacie działań organów administracji publicznej. Celem tych działań jest trwała aktywizacja uczestników (użytkowników zakładów administracyjnych), zapobieżenie ich uzależnieniu od środków pomocy społecznej oraz łagodzenie skutków dotychczasowej dezaktywacji społecznej i zawodowej. (abstrakt oryginalny)

The study contains a presentation of the legal issues related to social employment institutions. The article notes that, apart from ad hoc aid in the form of the active and passive moderation of unemployment, the provisions of the law also provide for long-term institutionalised forms of activities of the bodies of state administration. The objective of these activities is to permanently activate the participants (users of the administrative institutions), to prevent their dependence on social aid funds and to moderate the consequences of the social and occupational deactivation to date. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Maciejko, P. Zaborniak: Komentarz do ustawy o pomocy społecznej, Warszawa 2008, s. 106.
  2. A. Trzeciecki: Jak funkcjonują spółdzielnie socjalne, „Służba Pracownicza" 2008, nr 4, s. 13.
  3. P. Zaborniak: Nabycie i utrata prawa do zatrudnienia socjalnego, „Służba Pracownicza" 2008, nr 10, s. 29.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu