BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślik Andrzej
Tytuł
Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na fragmentaryzację produkcji i handel wewnątrzgałęziowy Polski z krajami OECD
The Effect of Multinational Companies on the Fragmentation of Production and on Poland's Intra-industry Trade With Other OECD Countries
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2008, nr 10, s. 1-21, tabl., rys., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Handel wewnątrzgałęziowy, Korporacje międzynarodowe, Globalizacja, Struktura produkcji
Intra-industry trade, International corporation, Globalization, Production structure
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie roli przedsiębiorstw międzynarodowych pochodzących z krajów OECD we fragmentaryzacji procesów produkcji w Polsce poprzez ich wpływ na strukturę polskiego handlu zagranicznego. Autor zakłada, że jeżeli przedsiębiorstwa międzynarodowe miałyby się rzeczywiście przyczyniać do fragmentaryzacji procesów produkcji w skali międzynarodowej to powinno to znaleźć odzwierciedlenie w rosnącym udziale handlu wewnątrzgałęziowego w całości bilateralnych obrotów handlowych Polski. Hipoteza ta nie znajduje jednak potwierdzenia w danych statystycznych dotyczących polskiego handlu zagranicznego. Wyniki uzyskane przy użyciu estymatorów efektów stałych i losowych pokazują, że to nie działalność przedsiębiorstw międzynarodowych, ale w dużej mierze czynniki specyficzne dla par krajów są odpowiedzialne za wzrost wewnątrzgałęziowej wymiany handlowej między Polską a krajami OECD.

The article examines the role of multinational companies originating from OECD countries in the fragmentation of production processes in Poland. The author also discusses the ways in which multinational companies influence Poland’s foreign trade. Cieślik sets out to check if multinational companies contribute to the fragmentation of international production processes and if their operations lead to a growing proportion of intra-industry trade in Poland’s overall trade with individual OECD countries. The author verifies this hypothesis empirically, using panel data for 29 OECD countries for the 1994-2006 period. Statistical data for Poland’s foreign trade disprove the hypothesis. Empirical data obtained with the use of fixed and random effects estimators show that country-specific factors—rather than the operations of multinational companies—are responsible for the development of intra-industry trade between Poland and other OECD countries, Cieślik says. It thus turns out that incentives other than a desire to reduce production costs tend to be the key factors driving multinational companies in their business in Poland. Cieślik also dispels worries frequently voiced in developed countries that a growing number of businesses may be tempted to move labor-intensive stages of production to emerging markets such as Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antras R, Helpman E., [2004], Global sourcing, "Journal of Political Economy" 112, s. 552-580.
 2. Batra R.N., [1986], A general equilibrium model of multinational corporations in developing economies, "Oxford Economic Papers" 38, s. 342-353.
 3. Batra R.N., Ramachandran R., [1980], Multinational firms and the theory of International trade and investment, "American Economic Review" 70, s. 278-290.
 4. Beladi H., Choi E.K., [1995], On the emergence of multinational corporations in developing economies: A note, Regional Science and Urban Economics 25, 675-684.
 5. Cieślik A., [2000], Nowa Teoria Handlu Zagranicznego w Świetle Badań Empirycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Cieślik A., [2002], Handel wewnątrzgalęziowy Polski z krajami Unii Europejskiej w świetle teorii Chamberlina-Heckschera-Ohlina, "Ekonomista" 3, s. 379-395.
 7. Cieślik A., [2005], Intraindustry trade and relative factor endowments, "Review of International Economics" 13, s. 904-926.
 8. Czarny E., [2002], Teoria i praktyka handlu wewnątrzgałęziowego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 9. Deardorff A.V, [1998], Fragmentation in simple trade models, Research Seminar in International Economics Working Paper No. 422, University of Michigan.
 10. Działalność Spółek z Udziałem Kapitału Zagranicznego w Polsce 1995-2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 11. Ethier W.J., [1986], Multinational firm, "Quarterly Journal of Economics" 101, s. 805-834.
 12. Feenstra R.C., [1998], Integration of trade and disintegration of production in the global economy, "Journal of Economic Perspectives" 12, s. 31-50.
 13. Grossman G.M., Helpman E., [1989], Product development and international trade, "Journal of Political Economy" 97, s. 1261-1283.
 14. Grossman G.M., Helpman E., [1991], Innovation and growth in a global economy, MIT Press, Cambridge M.A.
 15. Grossman G.M., Helpman E., [2002], Integration versus outsourcing in industry equilibrium, "Quarterly Journal of Economics" 117, s. 85-120.
 16. Grubel H., Lloyd P, [1975], Intra-Industry Trade. The Theory and the Measurement of International Trade in Differentiated Products, Macmillan, London.
 17. Helpman E., [1984], A simple theory of international trade with multinational corporations, "Journal of Political Economy" 92, s. 451-471.
 18. Helpman E., [1985], Multinational corporations and trade structure, "Review of Economic Studies" 52, s. 443-458.
 19. Helpman E., [1987], Imperfect competition and international trade: Evidence from fourteen industrial countries, "Journal of the Japanese and International Economies" l, s. 62-81.
 20. Helpman E., [1990], Monopolistic competition in trade theory, Special Papers in International Finance 16, Princeton University, Princeton, New Jersey.
 21. Helpman E., Krugman P, [1985], Market Structure and Foreign Trade. Increasing Returns, Imperfect Competition and the International Economy, MIT Press, Cambridge M.A.
 22. Helpman E., Melitz M.J., Yeaple S.R., [2004], Exports versus FDI with heterogenous firms, "American Economic Review" 94, s. 300-316.
 23. Hummels D., Ishii J., Yi K.M., [2001], The nature and growth of vertical specialization in world trade, "Journal of International Economics" 54, s. 75-96.
 24. Jones R.W, [2000], Globalization and the Theory of Input Trade, MIT Press, Cambridge M.A.
 25. Jones R.W, Kierzkowski H., [1990], The role of services in production and international trade: A theoretical framework, [w:] Jones R.W, Krueger A.O. (red.), The Political Economy of International Trade, Basil Blackwell, Oxford.
 26. Jones R. W., Kierzkowski H., [2001 a], A framework for fragmentation, [w:] Arndt S., Kierzkowski H. (red.), Fragmentation and International Trade, Oxford University Press, Oxford.
 27. Jones R.W, Kierzkowski H., [2001b], Horizontal aspects of vertical fragmentation, [w:] Cheng L.K., Kierzkowski H. (red.), Global Production and Trade in East Asia, Kluwer, Boston.
 28. Jones R.W., Kierzkowski H., [2005], International fragmentation and the New Economic Geography, North American Journal of Economics and Finance 16, s. 1-10.
 29. Kamiński B., Smarzyńska B.K., [2001], Integration into global production and distribution networks through FDI: The case of Poland, Post-Communist Economies 13, s. 265-288.
 30. Kierzkowski H., [2001], Joining the global economy: Experience and prospects of the transition economies, [w:] Arndt S., Kierzkowski H. (red.), Fragmentation and International Trade, Oxford Universiry Press, Oxford.
 31. Kleinert J., [2003], Growing world trade in intermediate goods: Outsourcing, global sourcing or increasing importance of MNE networks?, Review of International Economics 11, s. 464-482.
 32. Markusen J.R., [2002], Multinational Firms and the Theory of International Trade, Cambridge M.A.: MIT Press.
 33. Navaretti B.G., Venables A.J., [2004], Multinational Firms in the World Economy, Princeton University Press, Princeton.
 34. Roczniki Handlu Zagranicznego 1995-2007, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 35. Sanyal K., Jones R.W., [1982], The theory of trade in middle products, "American Economic Review" 72, s. 16-31.
 36. Venables A.J., [1999], Fragmentation and multinational production, "European Economic Review" 43, s. 935-945.
 37. Zhang K.H., Markusen J.R., [1999], Vertical multinationals and host-country characteristics, "Journal of Development Economics" 59, s. 233-252.
 38. World Development Indicators, [2008], World Bank, Washington.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu