BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk Agata
Tytuł
Analiza opłacalności outsourcingu usług transportowych na przykładzie lubelskiej spółdzielni usług mleczarskich
Outsourcing's Cost-Benefit Analysis of Transport Services Basing upon Milk Cooperative in Lublin
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 4, s. 105-115, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność transportu, Koszty transportu, Spółdzielczość mleczarska, Outsourcing, Usługi transportowe
Transport efficiency, Transport costs, Cooperative creameries, Outsourcing, Transport services
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dokonano oceny opłacalności rozwiązań stosowanych przez Lubelską Spółdzielnię Usług Mleczarskich w zakresie transportu artykułów mleczarskich w latach 2001-2005. Ocenę przeprowadzono na podstawie analizy porównawczej kosztów transportu własnego LSUM z kosztami usług zewnętrznych firm przewozowych. Do pomiaru efektywności wprowadzenia outsourcingu usług transportowych w badanym przedsiębiorstwie wykorzystano także wskaźniki rentowności handlowej. Na podstawie badań stwierdzono, że zastosowanie outsourcingu w zakresie transportu jest bardziej opłacalne niż utrzymywanie własnego taboru.

This paper identifies and assesses profitability of solutions applied by Milk Cooperative in Lublin regarding milk products transport within 2001-2005. An assessment was done basing upon Milk Cooperative transport cost comparative analysis with transport cost of other transporting firms. Earning capacity coefficients were applied to measure outsourcing effectiveness of transport service in researched Milk Cooperative. Survey enabled to examine that outsourcing applying in transport service is more profitable than maintaining own transport. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Beier F.J., Rutkowski K., 2004: Logistyka. SGH, Warszawa.
  2. Ciesielski M., 1999: Logistyka w strategiach firm. PWN, Warszawa-Poznań.
  3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr C.J., 2002: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa.
  4. Czubała A., 2001: Dystrybucja produktów. PWE, Warszawa.
  5. Krajewski K., 2006: Logistyka mleczarska - wiedza, specyfika. Przegląd Mleczarski 1, 36-38.
  6. Rutkowski K. (red.), 2002: Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki. SGH, Warszawa.
  7. Rzempała A., 2004: Wykorzystanie outsourcingu jako narzędzia koncentracji rynku transportowego, [w:] Logistyka i zarządzanie w systemach transportowych, pod red. C. Christowej, Akademia Morska w Szczecinie.
  8. Stern L.W., El-Ansary A.I., Coughlan A.T., 2002: Kanały marketingowe. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu