BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomkiewicz Elżbieta, Zając Anna
Tytuł
Żywność modyfikowana genetycznie w opinii konsumentów
Genetically Modified Food in the Opinion Of Consumers
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2007, R. 6, nr 4, s. 117-124, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Genetyczna Modyfikacja Organizmów (GMO), Konsumencka ocena produktu, Badanie żywności, Rynek żywności, Konsumpcja żywności, Żywność modyfikowana genetycznie
Genetically Modified Organisms (GMO), Consumer Product Rating, Food research, Food market, Food consumption, Genetically modified food
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było zbadanie opinii polskich konsumentów na temat żywności modyfikowanej genetycznie na podstawie losowo wybranej grupy 112 studentów uczelni warszawskich. Przeprowadzone badania ankietowe dotyczyły w szczególności sprawdzenia poziomu wiedzy ankietowanych w tym zakresie, zwłaszcza znajomości podstawowych regulacji prawnych, źródeł pozyskiwania wiedzy na temat żywności modyfikowanej genetycznie, a także jej walorów (m.in. przedłużenie trwałości produktów żywnościowych, obniżenie kaloryczności). (skróc. oryg. streszcz.)

Dynamic developements in the area of biotechnology, including production and processing of food, taking place in the 21 st century, cause serious social concerns in relation with uncontrolled leaks of transgenic to the natural environment and with long-term effects of consumption of genetically modified food for human health. This articles analyses opinions of Polish consumers about genetically modified food on the basis of a survey of 112 students from Warsaw higher schools who have been selected at random. The survey, in the form a questionnaire, has examined the level of respondents' knowledge about genetically modified food and its values (e.g. longer shelf life, less calories, etc.). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Korzycka-Iwanow M.: Nowe uwarunkowania własności intelektualnej w rolnictwie, Państwo i Prawo 1999, nr 6.
  2. Korzycka-Iwanow M: Metody biotechnologiczne i metody ekologiczne w rolnictwie: uwagi 0 regulacjach prawnych "nowoczesnego" rolnictwa, [w:] Prawo rolne. Problemy teorii 1 praktyki. Praca zbiorowa pod red. R. Budzinowskiego i A. Zielińskiego, Wyd. Stowarzyszenia Notariuszy RP, Kluczbork 2001.
  3. Kwapich E., Twardowski T.: Biotechnologia a prawo. Zbiór przepisów prawnych, Wyd. Edytor, Poznań 2003.
  4. Lenart S., Gawrosińska-Kulesza A.: Rośliny genetycznie zmodyfikowane. Korzyści i zagrożenia. [w:] Aspekty ekonomiczne, zdrowotne i fitosanitarne żywności modyfikowanej genetycznie. Praca zbiorowa pod red. H. Maciołka, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2004.
  5. Malepszy S.: Rośliny transgeniczne - nauka i praktyka rolnicza, [w:] Genetycznie modyfikowane organizmy. Kto ma rację? Praca zbiorowa pod red. K. Kamienieckiego, P. Kossobudzkiego, I. Nurzyńskiej, Fundacja na rzecz Ekorozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), Warszawa 2003.
  6. Przestalski A., Suchocki B., Twardowski T.: Biotechnologia w opinii mieszkańców krajów Unii Europejskiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1998, nr 1.
  7. Twardowski T., Michalska A.: Dylematy współczesnej biotechnologii z perspektywy biotechnologa i prawnika, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu