BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewska Agnieszka
Tytuł
Weryfikacja zmienności kursów akcji wyznaczonych na podstawie cen opcji
The Yerification of Implied Yolatility of Options
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 5, s. 417-426, tabl., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Kurs akcji, Opcje, Modele ekonometryczne, Badania naukowe
Share price, Options, Econometric models, Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono weryfikacje hipotez o optymalnych prognozach zmienności otrzymanych na podstawie cen opcji za pomocą dwóch rodzajów modeli. Pierwsze uwzględniały wyłącznie informacje dostarczone przez opcje, natomiast drugie dodatkowo obejmowały dane o zyskach. Weryfikacja modeli wskazała, czy informacje zawarte w opcjach są wystarczające do wyznaczenia zmienności.

The Yolatility estimation is the subject of many research for several years. The most popular method of estimation is historical method of statistical estimation of Yariance. Some researches [H.A. Łatane, R.J. Rendlemana 1976] even show, mat results of the method using the eąuation of option's value arę better. Solving the valuation equa-tion backwards, taking the price of the option in the market as given, we can fmd the standard deviation (implied volatility). The main aim of this article is to verify if implied volatility could be good predic-tor of real volatility on the market. The author used some econometric models (EWMA, ARCH) to check this assumption. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
 2. Black F., Scholes M.(1973), The Pricing of Options and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy, No. 81.
 3. Butler C. (2001), Tajniki Yalue at Risk, Liber, Warszawa.
 4. Dunis Ch. L. (2001), Prognozowanie rynków finansowych, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 5. Engle R.F. (1982), Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Yariance of United Kingdom Inflation, Econometrica, No. 50.
 6. Grzesiak S., Konieczny P. (1998), Prognozowanie zmienności cen lokat międzybankowych z użyciem modeli GARCH, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 7. Kroner K., Kneafsey K.P., Claessens S. (1995), Forecasting Yolatility in commodity markets, International Journal of Forecasting.
 8. Łatane H.A., Rendleman R.J. (1976), Standard Deviations of Stock Price Relatives Implied in Options Prices, Journal of Finance, No. 31.
 9. Mills J. (1993), The Econometric Modelling of Financial Time Series, University Press, Cambridge.
 10. Morgan J.P. Reuters (1996), Risk Metrics(tm) - Technical Document, Morgan Guaranty Trust Company, New York.
 11. Schmalensee R., Trippi R.A. (1978), Common Stock Yolatility Expectations Implied by Option Premia, Journal of Finance, No. 3.
 12. Weron A., Weron R. (1998), Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu