BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Jerzy W.
Tytuł
Ekonometryczny model wpływów pieniężnych w analizie płynności finansowej małego przedsiębiorstwa
Econometric Model of Money Income in the Analysis of the Financial Liquidity in Small Enterprises
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 5, s. 303-315, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przychody, Płynność finansowa, Analiza finansowa, Modele ekonometryczne
Small business, Revenue, Financial liquidity, Financial analysis, Econometric models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono mechanizmy powstawania wpływów pieniężnych małego przedsiębiorstwa, jako rezultatu przychodów ze sprzedaży, wynikających z fakturowania sprzedaży. Zdefiniowana została nowa miara płynności finansowej małego przedsiębiorstwa oparta na porównaniu skumulowanych szeregów czasowych wpływów pieniężnych i produkcji wykonanej. Narzędziem analizy był model ekonometryczny, składający się z pięciu równań stochastycznych.

In this article, the mechanism of generation of money income in smali enterprise has been presented as result of income in work, from invoicing sale subseąuent. Income is the effect of ready production from sale. It reąuires fabricating property financial stock, essential for realization of various obligations. That stocks emerge in result of payment for sold commodities and services, which is realized in smali enterprise with important difficulty. Acąuaintance of mechanism of transformation to income from sale ready production, but to financial incomes next, there is condition of forceful manage-ment smali enterprise. New measure of liąuidity of financial smali enterprise has been defined, on com-parison of accumulated time rangę of money income based and production execute. Econometric model is instrument of analysis, with five folding stochastic eąuations, on 43 ąuarterly observation based (1.1996 III.2006), from real smali enterprise. They will describe finał as result of proper rangę accumulated eąualing mechanism of financial liąuidity, about financial liąuidity variable conclusory, deciding about financial liąuidity in smali enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Wiśniewska E., Wiśniewski J.W. (2004), Ekonometryczna analiza rygorystycznych zobowiązań pieniężnych małego przedsiębiorstwa, w: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. E. Urbańczyka, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 985 - 994.
  2. Wiśniewska E., Wiśniewski J.W. (2005), Ekonometryczna analiza oddziaływania podatku od towarów i usług na produkcję w małym przedsiębiorstwie, w: "Finanse przedsiębiorstwa", praca zbiorowa pod red. J. Ostaszewskiego, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, s. 329 - 336.
  3. Wiśniewski J.W. (2002), Instrumenty decyzyjne przedsiębiorcy. Ekonometria stosowana, IW GRA VIS, Toruń (wyd. czwarte uzupełnione i poprawione).
  4. Wiśniewski J.W. (2003), Ekonometryczny model małego przedsiębiorstwa, IW GRAYIS, Toruń.
  5. Wiśniewski J.W. (2004), Małe przedsiębiorstwa w modelowaniu ekonometrycznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 394/2005, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki Nr 15, s. 323 - 341.
  6. Wiśniewski J.W. (2005), Pracochłonność produkcji małego przedsiębiorstwa w modelowaniu ekonometrycznym, w: Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego, praca zbiorowa pod red. M. Szredera, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Z. 1/2005, Sopot 2005 (s. 85 - 96).
  7. Wiśniewski J.W. (2006), Statystyczne badanie procesu stabilizacji produkcji małego przedsiębiorstwa, w: "Perspektywy dyscyplin statystycznych i ekonometrycznych na początku XXI wieku", księga jubileuszowa dla uczczenia 90.urodzin Profesora Kazimierza Zająca, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006, s.215-231.
  8. Wiśniewski J.W. (2006), Rytmiczność produkcji jako instrument poprawy konkurencyjności małego przedsiębiorstwa, w: Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Olsztyn 2006, s. 353-360.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu