BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markowicz Iwona, Stolorz Beata
Tytuł
Wykorzystanie modelu proporcjonalnego hazardu Coxa do retrospektywnej analizy czasu funkcjonowania firm
Use of the Cox' Proportional Hazard Model for the Retrospective Analysis of the Time of the Work of the Firm
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 5, s. 278-285, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Prognozy gospodarcze, Analiza działalności gospodarczej, Model proporcjonalnego hazardu Coxa
Enterprises functioning in the market, Economic forecast, Economic activity analysis, Cox proportional hazard model
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizę czasu funkcjonowania firm oraz ryzyka likwidacji działalności gospodarczej na rynku szczecińskim. Zastosowano metodę Kaplana-Meiera w celu wyznaczenia prawdopodobieństwa przetrwania firm w wydzielonych podgrupach. Zaprezentowano model proporcjonalnego hazardu Coxa, mający wskazać wpływ cech różnicujących na czas funkcjonowania firmy.

In the paper the use of the Cox' proportional hazard model for the retrospective analysis of firms' life is introduced. The influence of the year of the firm foundation and its linę of business on its survival time has been examined. The research materiał concerns the firms established in Szczecin in the 90s and registred in the REGON system. The presented method can be used to estimate the risk of terminating of business activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cox D. R., Oakes D. (1984), Analysis of Survival Data, Chapman and Hali, London.
  2. Domański C., Pruska K. (2000), Nieklasyczne metody statystyczne. PWE, Warszawa.
  3. Frątczak E., Gach-Ciepiela U., Babiker H. (2005), Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań. SGH, Warszawa.
  4. Hosmer D.W., Lemeshow S. (1999), Applies Survival Analysis. Regression Modeling of Time to Event Data. John Wiley & Sons, INC, New York.
  5. Hozer J., Markowicz I. (2002), Małe firmy. Analizy i diagnozy. Rozprawy i studia t. 437, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  6. Kapłan E. L., Meier P. (1958), Nonparametric estimation from incomplete observations, Journal of the American Statistical Association 53, s. 457-481.
  7. Namboodiri K., Suchindran C. M. (1987), Life Table Techniąues and Their Applications, Academic Press Inc., New York.
  8. Sokołowski A. (18.05.2004), Analiza czynników rokowniczych i metod leczenia u chorych na ziarnicę złośliwą, URL: www.statsoft.pl/czytelnia/medyczne/analizaczynników.html
  9. Stanisz A. (red.) (2005), Biostatystyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu