BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bołt Tadeusz Witold, Zamojska Anna
Tytuł
Wektorowy model korekty błędem aktywów wybranych grup funduszy inwestycyjnych w Polsce
Co-integrated Vector Autoregressive Model for Selected Groups of Funds in Poland
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 5, s. 317-331, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Indeks giełdowy, Model wektorowej autoregresji, Model wektorowej korekty błędem, Badania naukowe
Investment funds, Stock market indexes, Vector Autoregression Model (VAR), Vector error correction model (VECM), Scientific research
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule określono kierunek i charakter zależności między zmianami wartości aktywów netto funduszy akcyjnych i hybrydowych a koniunkturą, mierzoną indeksami giełdowymi WIG lub WIG20. Jako metodę badawczą wykorzystano analizę kointegracji oraz model autoregresji wektorowej dla skointegrowanych szeregów czasowych (VECM).

Co-integrated autoregressive model VAR seems to be a good tool for modelling the dynamie of assets of investment funds. According to Johansen procedurę the VAR(p) model for levels of variables is specified and tested. For adjusted level of lags, the hy-pothesis of the number of co-integration vectors in VECM(p) model is tested. Then regimes for vector co-integration identification arę assumed. In the last stage, the VECM model is estimated and applied for long-run relationships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Johansen S. [1995], Identifying Restrictions of Linear Eąuations with Applications to Simulatneous Eąuations and Cointegration, Journal of Econometrics, 69, str. 111-132.
  2. Liitkepohl H. [1999], Yector Autoregressions, Institiit flir Statistik und Ókonometrie, Berlin, praca niepublikowana.
  3. Mills T.C. [1993], The Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge University Press, Cambridge.
  4. Pesaran M.H., B. Pesarari [1997],Working with Mircofit 4.0, Interactive Econometric Analysis, Oxford University Press, Oxford.
  5. Pesaran M.H., Y.Shin [2002], Long-Run Structural Modelling, Econometric Reviews, 21(1), str. 49-87.
  6. Zivot E., J. Wang [2006], Modelling Financial Time Series with S-Plus, Springer, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu