BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wątorek Bogumiła
Tytuł
Przykładowe symulacje wysokości stóp zastąpienia z części kapitałowej w zreformowanym systemie emerytalnym w Polsce
The Impact of the Replacement Rate From Funded Pillars on the Overall Replacement Rate in a Reformed Pension System in Poland
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 5, s. 497-507, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze emerytalne, Świadczenia emerytalne, Kapitałowy fundusz emerytalny
Pension funds, Pension benefits, Capital pension funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizę wpływu kapitałowego gromadzenia oszczędności emerytalnych na wysokość stopy zastąpienia w systemie emerytalnym w Polsce. W oparciu o przyjęte założenia, głównie o charakterze makroekonomicznym oraz demograficznym przeprowadzone zostały badania dla wybranych przykładów. Symulacje te posłużyły do wskazania najważniejszych czynników, które mogą spowodować podwyższenia lub obniżenie stopy zastąpienia z części kapitałowej.

The main aim of this paper is to present an impact of fully funded pillars on the overall replacement rate in a reformed pension system in Poland. Projections shown in this paper are based on the macroeconomic and demographic assumptions. The results of research allow to indicate the main factors, which have an influence on the replacement rate from funded pillars. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Balicki A. (2006), Analiza przeżycia i tablice wymieralności, PWE, Warszawa
  2. GUS (2004), Prognoza demograficzna na lata 2003-2030, Warszawa
  3. GUS, Prognozowane współczynniki zgonu mężczyzn i kobiet na rok 2030, dane niepublikowane
  4. KNUiFE (2003), Wysokość emerytur w nowym systemie ubezpieczeń społecznych, Warszawa
  5. Szumlicz T., Żukowski M. (red.) (2004), Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo TWIGGER, Warszawa
  6. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)
  7. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 192, poz. 1118 z późn. zm.)
  8. Wątorek B. (2007), Kapitałowe programy emerytalne w Polsce - ocena i perspektywy rozwoju, rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu