BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiatr Michał
Tytuł
Bilans na miarę XXI wieku - w kierunku sprawozdawczości kreatywnej, czy doktryn bilansowych - artykuł dyskusyjny
Balance sheet in 21st century - moving towards creative financial reporting or to balance sheet theories? Opening the discussion
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, (numer specjalny), 2008, t. 42, nr 98, s. 369-382, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Bilans, Prawo bilansowe, Sprawozdawczość finansowa
Accounting, Balance sheet, Balance law, Financial reporting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zjawisko uprawiania sprawozdawczości kreatywnej stało się wynikiem wyzwań stawianych rachunkowości w procesie globalizacji. Wymusiły one z kolei propozycje nowej struktury bilansu, który opierając się na dorobku teorii bilansowych zaspokajałby potrzeby informacyjne obecnych właścicieli kapitału, jak i inwestorów (przyszłych właścicieli kapitału). (abstrakt oryginalny)

Creative financial reporting emerged a result of challenges facing accounting in the process of globalization. It has made it necessary to develop a new structure of the balance sheet based on the achievements of balance sheet theories which would fulfill information needs of present shareholders as well as investors (the future shareholders). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brewster M. (2003), Unaccountable. How the accounting profession forfeited a public trust, J. Wiley & Sons, Inc., New Jersey.
 2. Briloff A.J. (1976), More debits than credits, Harper & Row, New York.
 3. Briloff A.J. (1981), The truth about corporate accounting, Harper & Row, New York.
 4. Briloff A.J. (1972), Unaccountable Accounting, Harper & Row, New York.
 5. Brzezin W. (2006), Ogólna teoria współczesnej rachunkowości, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe, Częstochowa.
 6. Elliot B., Elliot J. (2000), Financial Accounting and Reporting, Financial Times - Prentise Hall, London.
 7. Gierusz J. (2006), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień, ODDK, Gdańsk.
 8. Gmytrasiewicz M. (2007), Teoria rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 9. Griffiths J. (1986), Creative Accounting, Sidwick & Jacson, London.
 10. Griffiths J. (1995), New Creative Accounting, Macmillan, London.
 11. Kamela-Sowińska A. (2003), Skąd sie wzięła sprawa Enronu, ,,Rachunkowość", Nr 4/2003.
 12. Maślankowski K. (2005), Rachunkowość kreatywna a wartość informacyjna sprawozdań finansowych, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 25 (81), SKwP, Warszawa.
 13. Micherda B. (2004), Współczesna analiza finansowa, Zakamycze, Kraków 2004.
 14. Mulford C. W., Comiskey E. E. (2002), The financial number game. Detecting creative accounting practices, J. Wiley & Sons, Inc., New York.
 15. Parker R. (1995), Financial Reporting in the United Kingdom and Australia, Prentise Hall, London.
 16. S. Surdykowska (2003), Nieporozumienia wokół rachunkowości - syndrom ,,rachunkowości kreatywne)", [w:] Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów.
 17. Samelak J. (2004), Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań. [18] Scheffs M. (1938), Oznaczenie wartości przedmiotów bilansowych, Wydawnictwo Związku Księgowych w Polsce, Poznań.
 18. Schilit H.M., (1993), Financial shenanigans, Chapman & Hall, London.
 19. Styczek D. (2002), Wszystkiemu winni księgowi, ,,BusinessWeek" - dodatek specjalny.
 20. Świderska G. (1989), Bilans dynamiczny - teorie i aktualne znaczenie, SGPiS, Warszawa.
 21. Świderska G. (1998), Wpływ dynamicznego bilansu na rozwiązania współczesnej rachunkowości, [w:] Rachunkowość u progu XXI wieku, FRRwP, Warszawa.
 22. Walińska E (2007), Sprawozdawczość finansowa XXI wieku - bez granic?, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 23. Wiatr M. (2006), Rachunkowość kreatywna a normatywna, ,,Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 34 (90), SKwP, Warszawa.
 24. Wiatr M., Sniezek E. (2007), Implementacja MSR 7 w praktyce sprawozdawczości finansowej polskich spółek publicznych - pierwsze doświadczenia i refleksje, [w:] I. Sobańska.
 25. A. Szychta (red.), Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu