BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzywda Danuta (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Nadrzędne zasady rachunkowości a ich adekwatność do regulacji określających merytoryczną poprawność sprawozdań finansowych
The Principal Rules of Accounting and their Compatibility with Regulations Determining the Substantive Correctness of Financial Reports
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 750, s. 21-34, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość finansowa, Sprawozdanie finansowe, Badanie sprawozdań finansowych, Wynik finansowy, Cechy jakościowe
Financial accounting, Financial statements, Audit of financial statement, Financial performance, Quality characteristics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono i omówiono nadrzędne zasady rachunkowości: kontynuacji działania, memoriałowa, ciągłości, ostrożności, przewagi treści nad formą i istotności. Zaprezentowano podstawowe założenia i cechy jakościowe sprawozdań finansowych.

The principal rules of accounting used in the cycle of procedures of that system exert an impact on the quality of information about the assets, financial situation, and performance of a company, as presented in its financial report. This statement is no longer beyond question as, despite the application of the principal rules of accounting, financial reports often give rise to doubts and reservations. This happens when, at the level of specific legal solutions and in accounting practice, the principal rules of accounting are equated with the rules of financial reporting. For this reason, in this article is the author attempts to present the principal rules of accounting in regard to their compatibility with regulations determining the substantive correctness of financial reports.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.
  2. Fedak Z., Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu ustalania wyniku finansowego, „Rachunkowość”, Zeszyt Specjalny: Zamknięcie roku 1997.
  3. Fedak Z., Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalania wyniku finansowego, „Rachunkowość”, Zeszyt Specjalny: Zamknięcie roku 2003.
  4. Gup B.E., Principles of Financial Management, John Wiley and Sons, New York 1987.
  5. Krzywda D., Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
  6. Samuel J.M., Wilkes F.M., Brayshaw R.E., Management of Company Finance, Chapman and Hall, London 1995.
  7. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych [w:] Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, IASC, Londyn, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu