BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uścińska Gertruda
Tytuł
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Aktualne problemy i wyzwania
Co-ordination of Social security systems. Contemporary challenges
Źródło
Polityka Społeczna, 2008, nr 10, s. 1-6, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Prawo ubezpieczeniowe, Polityka społeczna państwa, Mobilność siły roboczej, Zabezpieczenie społeczne
Social insurance, Insurance law, Social policy, Labour force mobility, Social security system
Abstrakt
Artykuł podejmuje zagadnienia mające bezpośredni wpływ na rzeczywisty wymiar prawa do swobodnego przemieszczania się. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego jest oparta na zasadzie wsparcia mobilności zawodowej pracowników i innych osób aktywnych zawodowo. Zmiana sytuacji na rynku pracy, w tym większa elastyczność zatrudnienia oraz zmiany w krajowych ustawodawstwach zabezpieczenia społecznego, są prawdziwym wyzwaniem dla regulacji prawnych dotyczących koordynacji. Wreszcie proces koordynacji musi być analizowany w szerszym kontekście prawa wspólnotowego, a ściślej uprawnień wynikających z obywatelstwa Unii Europejskiej oraz regulacji dotyczących zasad swobodnego przemieszczania się (dyrektywa 2004/38). Jak przedstawiono w artykule nie są one w pełni kompatybilne, co powoduje szereg problemów prawnych i społecznych konsekwencji dla osób przemieszczających się.(abstrakt oryginalny)

The paper is dealing with issues having a direct impact on the actual state of affairs connected with the rule of the freedom of movement. The coordination of social security schemes is based on a rule of professional mobility of workers and other professionals. The change on the labor market, including the increased flexibility and changes in national legislations, are the true challenge for coordination regulations. Finally, the process of coordination is to be analyzed in a broader legal framework of community law, laws stemming from European Citizenship, and the freedom of movement law (Directive 2004/83). As the article shows, these are not fully compatible and this fact is causing a number of problems, both legal and social, for people trying to freely move from one EU Member Sate to another.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jorens Y, Hajdu J. (2008), European Report 2007 (2008), raport przygotowany w ramach projektu trESS - Training and reporting on European Social Security, koordynowanego przez Uniwersytet w Gandawie.
  2. Komisja Europejska (2007), Europejski plan działania na rzecz mobilności w zatrudnieniu 2007-2010, Bruksela.
  3. Uścińska G. (2005), Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa: IPiSS.
  4. Uścińska G., red. meryt. (2005), Komentarz do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408171 z 14 marca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób prowadzących działałność na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, Warszawa: MPS.
  5. Uścińska G. (2008a), National Report 2007. Po/and, raport przygotowany w ramach projektu trESS - Training and reporting on European Social Security, koordynowanego przez Uniwersytet w Gandawie, Warszawa: IPiSS.
  6. Uścińska G. (2008b), Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości, Warszawa: IPiSS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu