BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czechowska-Bieluga Marta, Kanios Anna, Skarzyńska Ewa
Tytuł
Motywacja do pracy osób rozpoczynających karierę zawodową
Work motivation at the beginning of professional career
Źródło
Polityka Społeczna, 2008, nr 10, s. 10-14, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Motywacja do pracy, Rynek pracy, Kariera zawodowa
Work motivation, Labour market, Professional career
Abstrakt
Współcześnie istnieje wiele tysięcy miejsc pracy, ale istnieje również cała rzesza osób bezrobotnych. Można przypuszczać, że jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest motywacja do pracy. Celem badań była identyfikacja wybranych aspektów motywacji do pracy osób rozpoczynających karierę zawodową oraz porównanie poziomów motywacji do pracy osób pracujących i bezrobotnych. Analizy dokonano w oparciu o teorię motywacji do pracy ERG C. Alderfera. Badania wykazały, że nie ma istotnych statystycznie różnic między poziomem motywacji do pracy wśród bezrobotnych i pracujących. Badani, zarówno w grupie pracujących jak i bezrobotnych przejawiali najczęściej wysoki poziom motywacji do pracy. Różnice wystąpiły w zakresie intrapersonalnych czynników motywujących, o ile dla pracujących były to głównie ambicje, to dla bezrobotnych był to obraz samego siebie.(abstrakt oryginalny)

Nowadays, thousands job vacancies exist despite large numbers of the unemployed. Work motivation may be one of the causes of this phenomenon. The purpose of the study was to determine selected aspects of work motivation of debutants on the labour market as well as to compare motivation levels in people in and without employment. The analysis was conducted with the use of C. Alderfer’s ERG Theory of motivation. There were no statistically significant differences in the levels of work motivation between the two groups studied. Both the participants in employment and the unemployed were likely to demonstrate high levels of work motivation. However, differences in intrapersonal motivational factors were noted. The motivation of the participants in work was influenced mainly by ambitions, whereas self-perception was found to be the most important factor for those out of work.(original abstract))
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gerlach R. (2007), Zakład pracy jako organizacja ucząca się, w: Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników, Red. S.M. Kwiatkowski, Warszawa: IBE.
 2. Kalbarczyk A. (1999), Psychologiczne konsekwencje utraty pracy i bezrobocia, w: Organizacja, praca, bezrobocie, Red. G. Kranas, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 3. Kopertyńska W. (2006), Wpływ sytuacji na rynku pracy na motywacje do działań, w: Motywacja do pracy, [dostęp 20.01.2008], dostępny w Internecie: .
 4. Mamak-Zdanecka M. (2002), Motywacja - teoria i praktyka, w: Zarządzanie. Aspekty psychologiczne i socjologiczne, Red. J. Bugiel, Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza.
 5. Misztal J. (2006), Człowiek w organizacji, Gliwice: Politechnika Śląska.
 6. Tbrrington D., Hali L. (1991), Personnel Management. A New Approach, Nowy Jork: Prentice-Hall.
 7. Wiatrowski Z. (2005), Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz: Akademia Bydgoska.
 8. Wiatrowski Z. (2007), Wyznaczniki i szanse bycia współczesnym pracownikiem, w: Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników, Red. S.M. Kwiatkowski, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 9. Wołk Z. (2007), Ambiwalentność doświadczenia zawodowego, w: Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników, Red. S.M. Kwiatkowski, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 10. Woźniak I. (2004), Motywowanie w sieciach, w: Praca i zarządzanie w sieciach, Red. A. Matczewski, Tychy: Śląskie Wydawnictwa Naukowe WszZiNS.
 11. Żukowski P. (2001), Podstawy organizacji pracy i zarządzania, Szczecin: Wyższa Szkoła Morska.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu