BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Artyszak Arkadiusz
Tytuł
Skutki pierwszego roku reformy rynku cukru dla polskich plantatorów na przykładzie gospodarstwa pana Witolda Ferensa
The Effects of the First Year of Sugar Market Reform for Polish Farmers for Example Mr Witold Ferens's Farm
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 3, s. 7-9, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja cukru, Reforma UE
Sugar production, EU Reform
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy było przedstawienie skutków wprowadzenia reformy rynku cukru na podstawie wybranego gospodarstwa. Nowe przepisy spowodowały obniżenie wartości produkcji buraków cukrowych w przeliczeniu na l ha. Nie spowodowały obniżenia produkcji dla całego gospodarstwa, ale było to możliwe dzięki zakupowi dodatkowego limitu produkcyjnego. Jednocześnie o 37% zmniejszyła się wartość nadwyżki bezpośredniej. (abstrakt oryginalny)

The effects of sugar reform market was presented in this paper for example selected farm. New regulations caused reduced value of sugar beet production per 1 ha. They didn t cause it for all farm, because farmer bought an extra limit. The direct surplus decrease 37%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Artyszak A. 2006. Nadwyżka bezpośrednia produkcji buraka cukrowego a reforma rynku cukru. Roczniki Naukowe SERiA tom VIII, zeszyt 1. Warszawa - Poznań: 7-9.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki płatności cukrowej w 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 207, poz. 1526).
  3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 z 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz. Urz. WE L. 58, s. l z 28.02.2006).
  4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 319/2006 z 20 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (Dz. Urz. WE L 58 s. 32 z 28.02.2006 r.).
  5. Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. WE L 58 s. 42 z 28.02.2006 r.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu