BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Badach Elżbieta
Tytuł
Zastosowanie taksonomii wrocławskiej w badaniach populacji osób bezrobotnych w województwie małopolskim
The Use of the Wroclaw Taxonomy for the Unemployed Population in the Malopolskie Province Studies
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 3, s. 10-14, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Lokalny rynek pracy, Taksonomia wrocławska
Local labour market, Wroclaw taxonomy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Populację zarejestrowanych bezrobotnych w każdym z powiatów województwa małopolskiego autorka scharakteryzowała za pomocą 5 zmiennych opisujących w każdej z grup udział osób o szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tych obiektów zastosowała algorytm taksonomii wrocławskiej w celu ich podziału na grupy podobieństwa. Umożliwiło to wyłonienie obszarów, na których zespół rozpatrywanych problemów ekonomiczno-socjalnych występuje w podobnym natężeniu.

Population of registered unemployed persons in each of the 22 districts of the malopolskie province was characterized by means of 5 variables describing the share of persons in a specific situation on the labour market in each group (i.e. the unemployed from individual districts). An algorithm of the Wroclaw taxonomy was applied for the objects (populations) described in this way in order to divide them into similarity groups. It makes possible identification of the areas in which the set of discussed economic and social problems occurs with a similar intensity which involves also joint seeking solutions and alleviating these problems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Florek. Łukaszewicz J., Perkal J., Steinhaus H,. Zubrzycki S. 1951: Taksonomia wrocławska. Przegląd Antropologiczny, nr 17.
  2. Frąckiewicz L., Zadecki J. 1973: Zastosowanie taksonomii wrocławskiej do badań warunków bytu i życia ludności w regionach województwa katowickiego. Wiadomości Statystyczne, nr 9, 29-33.
  3. Grabiński T. 1992: Metody taksonometrii. AE, Kraków.
  4. Hellwig Z. 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, nr 4, 307-324.
  5. www.krakow-wup.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu