BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boratyńska Katarzyna
Tytuł
Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw
Economic aspects of Enterprided Bankruptcy
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 3, s. 30-33, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Teoria przedsiębiorstwa, Upadłość przedsiębiorstwa
Enterprise theory, Enterprise bankruptcy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem autorki było przedstawienie ekonomicznych aspektów upadłości przedsiębiorstwa. Opracowanie składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej autorka przedstawiła teoretyczne przyczyny upadłości przedsiębiorstwa. Dokonała przeglądu teorii przedstawicieli wybranych szkół ekonomicznych, m.in. Marshalla, Schumpetera oraz reprezentantów instytucjonalizmu. Wskazała również najczęściej występujące przyczyny bankructw przedsiębiorstw. W drugiej części artykułu opisała kwestie szczegółowe związane z występowaniem upadłości przedsiębiorstw w Polsce, także według województw czy w podziale na branże.

The main purpose of this article was to present economic aspects of enterprise bankruptcy, both in the theory and practice. This paper consists of two czapters. First of all, the Author focused on Bankruptcy in the theory of enterprises considering e.g. A. Marshall, J. Schumpeter and others views. Secondly, the main causes of enterprises bankruptcy have been pointed out as well as their total number in Poland, also by voivodships and branches. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brossard P., Flanagan P., Nöthel U. 2006: Global macroeconomic and insolvency outlook 2006-2007. Euler Hermes, s. 15.
  2. Gołębiowski G., Tłaczała A. 2005: Analiza ekonomiczno-frnansowa w ujęciu praktycznym. Difin, Warszawa, s. 157.
  3. Heilbroner R. L. 1993: Wielcy ekonomiści: czasy, życie, idee, PWE, Warszawa, s. 265.
  4. Mączyńska E. (red.) 2005: Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Tom XCII, SGH, Warszawa, s. 13.
  5. Michałków I. 2005: Bankructwa firm w Polsce - ich źródła i struktura. [W:] Zagrożenie upadłością (red. K. Kuciński, E. Mączyńska). Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Tom XCIII, SGH, Warszawa, s. 31.
  6. Pieńkowska M. 2005: Ujęcie upadłości w teorii przedsiębiorstwa. [W:] Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce (red. E. Mączyńska). Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Tom XCII, SGH, Warszawa, s. 19-23.
  7. Schwartz A. 2004: A Normative Theory of Business Bankruptcy, Paper 32. Yale University [http://law.be-press.com/alea/14th/art32] s. 3.
  8. Szymański W. 2005: Globalizacja a proces kreacji i destrukcji przedsiębiorstw. [W:] Zagrożenie upadłością (red. K. Kuciński, E. Mączyńska). Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Tom XCIII, SGH, Warszawa 2005, s. 17.
  9. Walczak A. 2007: Bankructwa firm w Polsce 2006, [http://www.egospodarka.pl/20001], [Bankructwa-firm-w-Polsce-2006,l,39,l.html]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu