BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janowicz Magdalena
Tytuł
Połączenia jednostek gospodarczych w świetle nowelizacji Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 3 oraz ustawy o rachunkowości
Business combinations in the light to changes to the International Financial Reporting Standards and the Polish Accounting Act
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 43, nr 99, s. 25-35, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Accounting Act, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Data zakończenia prac Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nad nową wersją MSSF 3 ,,Połączenia jednostek gospodarczych" niemal zbiegła się z data^ uchwalenia nowelizacji ustawy o rachunkowości. Obydwa dokumenty wprowadzaj^ pewne zmiany w zakresie księgowych aspektów połączeń jednostek gospodarczych. Niniejszy artykuł prezentuje tło prac nad obydwoma dokumentami oraz podstawowe zmiany.^ (abstrakt oryginalny)

The date of finishing the work on the revised IFRS 3 ,,Business Combination" by the International Accounting Standard Board almost coincided with the date on which the amendment of the Accounting Act was enacted. Both documents introduce some changes in the accounting aspects of business combinations. The paper presents the background of the work on both documents and main changes that were made in them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Exposure Draft of Proposed Amendments to 1FRS 3 Business Combinations (2005), IASCF, Londyn.
 2. Exposure Draft: Proposed Statement of Financial Accounting Standards Business Combinations a replacement ofFASB Statement No. 141 (2005), FASB, Norwalk.
 3. Financial Reporting Standard 6 Acquisitions and Mergers (1994), The Accounting Standard Board Limited.
 4. IAS Plus - Special Edition (2008), Deloitte, January.
 5. IFRS3 „Business Combination" (2008), IASCF, Londyn.
 6. Janowicz M (2007), Porównanie metod rozliczania połączenia jednostek gospodarczych, [w:] Zeszyty Naukowe nr 464, Prace Katedry Rachunkowości nr 27, Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 7. Methods of Accounting for Business Combination: Recommendations of G4+I for Achieving the Convergence (1998), FASB, Norwalk.
 8. MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych", [w:] Rozporządzenie komisji (WE) nr 2236/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L392.
 9. Połączenie jednostek gospodarczych. Przewodnik po MSSF 3 (2006), Deloitte. (http://www.deloitte.eom/dtt/article/0,1002,sid%253D172782%2526cid%253D794 91,00.html).
 10. Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 393.
 11. Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037.
 12. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu