BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andrzejewski Mariusz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Sprawozdawczość finansowa spółek giełdowych w Polsce po 1 stycznia 2005 roku
Financial Reporting of Companies Listed on the Stock Exchange in Poland after 1 January 2005
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 750, s. 131-140, biliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość finansowa, Sprawozdanie finansowe, Rynek kapitałowy, Regulacje prawne, Papiery wartościowe
Financial accounting, Financial statements, Capital market, Legal regulations, Securities
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono zmiany, jakie w ostatnim czasie nastąpiły w polskim prawie, w zakresie sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych. Podkreślono znaczący wpływ na te zmiany procesu standaryzacji i harmonizacji zasad rachunkowości.

The processes of standardising and harmonising accounting rules have a significant impact on Polish accounting. One example of this is the introduction of the obligation for Polish companies listed on the stock exchange to prepare consolidated financial reports according to International Accounting Standards. In this article, the author points out, however, that not all listed companies are subject to this obligation. In addition, the author defines the notions of standardisation and harmonisation and identifies the changes in the reporting of companies listed on the stock exchange in Poland that result principally from the need to adjust Polish legislation to solutions proposed by the European Parliament. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andrzejewski M., Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, PWN, Warszawa 2002.
  2. Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa. Difin, Warszawa 2004.
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu, Dz.U. nr 139, poz. 1568 z późn. zm.
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Dz.U. nr 139, poz. 1569 z późn. zm.
  5. Surdykowska S.T., Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
  6. Szmigielski M., Lachowski W., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej -co warto wiedzieć, „Rachunkowość” 2004, nr 12.
  7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz.U. nr 118, poz. 754 z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu