BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bachanek Anna
Tytuł
Naruszanie praw konsumentów na rynku kredytów bankowych
Breach of the consumer's rights in the market for bank credits
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2008, nr 4-5, s. 16-22
Słowa kluczowe
Ochrona konsumenta, Kredyt bankowy, Banki, Kredyt hipoteczny
Consumer protection, Bank credit, Banks, Mortgage credit
Abstrakt
Jak wynika z przytoczonych przez autorkę przykładów, banki dość często łamią prawa swoich klientów. Pozytywny jest jednak fakt, że kontrole UOKiK, oprócz informowania opinii publicznej o skali tego zjawiska, podejmują konkretne działania mające mu przeciwdziałać. Autorka wymienia instytucje, do których poszkodowany konsument może się zgłosić po pomoc. Jej zdaniem organizacje chroniące prawa konsumenta zajmują się, oprócz porad prawnych, tworzeniem projektów aktów prawnych i opiniowaniem już powstałych, aby wprowadzać w życie jak najlepsze i najkorzystniejsze dla obywateli prawo.

In the article, there are presented situations of breach of the consumer's rights in the market for bank credits. The consumer's rights are breached as early as in credit advertising (misleading formulations in ads, presentation of indebtedness in a too optimistic light), and the greatest number of situations of breach of rights occur in contracts drawn by the bank. Despite the regulations contained in the Act on Consumer Credit, controls have revealed that also in the contracts related to such credits, there are numerous disputable entries. Moreover, consumer's rights are breached while drawing mortgage credits (not covered by the said act). Struggle against breach of the consumer's rights, consumer consultancy and assistance in course of law creation are dealt in Poland by public and social organisations protecting the consumer's rights. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Dąbrowska, Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania i perspektywy, SGH, Warszawa 2008, s. 246.
  2. A. Kowalczyk, Czy reklamy kredytów bankowych mogą być etyczne? Etyczne dylematy reklamy detalicznych produktów kredytowych oferowanych przez banki działające w Polsce, "Bank i Kredyt" 2005, marzec, s. 67-79.
  3. Z. Krzyżkiewicz, Operacje banków uniwersalnych, w: Bankowość. Podręcznik akademicki, pod red. W. L. Jaworskiego, Z. Zawadzkiej, Poltext, Warszawa 2004, s. 289-290, 293.
  4. Raport z kontroli wzorców umownych i reklam kredytów przedświątecznych stosowanych przez banki i SKOKi, UOKiK, Warszawa 2006.
  5. Raport z kontroli wzorców umownych kredytów hipotecznych, UOKiK, Warszawa 2008, s. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu