BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorlewski Bartłomiej
Tytuł
Efekt regresji do średniej w kontekście efektywności informacyjnej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Effect of Average Regression in the Context of Information Performance of Stock Exchange in Warsaw
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2004, z. 42, s. 39-46, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Analiza regresji, Analiza efektywnego rynku, Efektywność informacji, Portfel papierów wartościowych
Regression analysis, Efficient market analysis, Information effectiveness, Portfolio securities
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest analiza, na rynku akcji GPW w Warszawie, zjawiska znanego pod nazwą efektu regresji do średniej. Istnieją przesłanki, by uznać rynek giełdowy za nie w pełni efektywny. Analiza strategii inwestycyjnej portfeli przegranych i wygranych (ang. winner-looser portfolio) dowodzi, że kursy akcji ekstremalnie zmieniających swoje wartości, w następnych okresach powracają do, odpowiedniej dla tego okresu, średniej. Według pomysłodawców tej strategii W. De Bondta i R. Thaler, dzieje się tak na skutek nadreaktywności inwestorów na informacje. Wnioski omówiono w kontekście hipotezy rynków efektywnych. (fragment z tekstu)

The subject of this article is analysis of phenomenon called effect of average regression on share market. Analysis of investment strategies of winner-loser portfolio proved that share prices which change value in next periods return to average. Conclusions discussed in context of hypothesis of effective markets. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu