BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skawińska Eulalia
Tytuł
Polityka ekonomiczna państw w zakresie gospodarowania rolniczą przestrzenią produkcyjną
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 1993, t. 21, s. 69-83
Słowa kluczowe
Obszary problemowe, Rolnictwo, Przestrzeń jako kategoria ekonomiczna, Gospodarka, Społeczności lokalne, Wyrównywanie różnic rozwojowych, Strategia rozwoju regionalnego, Interwencjonizm państwa, Przestrzeń geograficzna, Rolnicza przestrzeń produkcyjna, Ekosystem, Polityka rolna, Samorząd terytorialny, Polityka regionalna, Gospodarka regionalna, Obszary ekologicznego zagrożenia, Ochrona środowiska, Polityka gospodarcza
Problem areas, Agriculture, Space as an economic category, Economy, Local community, Equal opportunity of developing, Regional development strategy, Government intervention, Geographic space, Agricultural production space, Ecosystem, Agricultural policy, Local government, Regional policy, Regional economy, Areas of environmental threats, Environmental protection, Economic policy
Abstrakt
Celem opracowania jest próba określenia głównych strategii polityki ekonomicznej - w tym rolnej - oraz warunków jej skuteczności w zakresie stymulowania rozwoju rolniczych obszarów marginalnych i problemowych, na przykładzie wybranych europejskich państw wysoko rozwiniętych o gospodarce rynkowej oraz w Polsce. Autorka scharakteryzowała rejony marginalne, obszary problemowe, które szczególnie wymagają interwencjonizmu państwowego i wypracowania specjalnej polityki rolnej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-5305
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu