BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaleska Małgorzata
Tytuł
Pozyskiwanie źródeł finansowania z banków przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) w Polsce : Bariery i próby ich znalezienia - część pierwsza
Gaining Financing Sources from Banks by Small and Medium-Sized Enterprises in Poland : Barriers and Attempts of Finding It - Part One
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 34, s. 28-40
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie small businessu, Polityka kredytowa banków, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Kredyt bankowy
Small business, Small business financing, Credit policy of banks, Business activity lending, Bank credit
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie specyfiki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim z punktu widzenia możliwości pozyskiwania przez nie źródeł finansowania w postaci kredytu bankowego. Specyfika tej działalności (m.in. duże ryzyko upadłości i mała skala działalności) stwarza określone problemy jej finansowania. Autorka omawia te problemy. Nakreśla także sposoby wsparcia analizowanych przedsiębiorstw poprzez wdrażanie specjalnych programów pomocowych.

The goal of the article is to present the functioning of small and medium-sized enterprises and possibilities of gaining financing sources as a form of bank credit. That kind of activity, involving big risk of bankruptcy and small activity scale, creates specified problems concerning its financing. These problems have been also discussed by the author as well as supporting ways of analyzed enterprises by implementing the EU special assistance programmes. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu