BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruk Hanna
Tytuł
Działalność parków krajobrazowych a rozwój regionalny na przykładzie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej
Landscape Parks Activity and Regional Development on the Example of the Landscape Park of Elbląg's Heights
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 3 (1203), s. 229-238, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Parki krajobrazowe, Ochrona środowiska
Regional development, Landscape parks, Environmental protection
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
W artykule przedstawiono zależność między rozwojem regionalnym a działalnością parków krajobrazowych. Szczegółowo zaprezentowano działalność Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej i jego ocenę. Z przedstawionych w opracowaniu informacji wynika, że władze lokalne zdają sobie sprawę z istotności działań podejmowanych przez Park.

Landscape parks are one of the nature protection forms existing in Poland. These areas are created because of natural, historical, and cultural values existing in the region. The activity of the landscape park contains not only the nature protection, but also other forms. When it is proper, it can also influence economic development of the region. The author presents on the example of the Landscape Parks of the Elbląg's Heights. The article also includes opinions and expectations of the local authorities activities of the park. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Godlewska H., Lokalizacja działalności gospodarczej, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa 2001.
 2. Gogolewska J., Infrastruktura społeczna jako czynnik podniesienia konkurencyjności regionów na przykładzie Polski i niektórych państw UE, [w:] Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, AE, Wrocław 1999.
 3. Kotliński A., Nieco geografii, [w:] Powiat elbląski. Przyroda i historia, red. A. Kotliński, Wydawnictwo TEKST, Elbląg 2000a.
 4. Kotliński A., Ochrona przyrody i krajobrazu, [w:] Powiat elbląski. Przyroda i historia, red. A. Kotliński, Wydawnictwo TEKST, Elbląg 2000b.
 5. Neuman L, System ochrony i konserwacji przyrody, [w:] Walory krajobrazowe województwa elbląskiego, red. A. Kotliński, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa 1994.
 6. Pajda R., Cele polityki ekonomicznej a gospodarka zasobami środowiska, [w.] Instrumenty rynkowe v ochronie środowiska, red. S. Czają. Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" nr 29, AE, Jugowice-Wrocław 2002.
 7. Pawlaczyk P., Jermaczek A., Poradnik lokalnej ochrony przyrody, Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin 1995.
 8. Waldziński D., Polityka regionalna w Polsce w okresie przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Toy problemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005.
 9. Wysocka E., Podnoszenie efektywności funkcjonowania struktur terytorialnych, [w:] Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamut, L. Cybulski, AE, Wrocław 2000.
 10. Akty prawne Rozporządzenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr l z dnia 31 stycznia 2007 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, DzUrz województwa warmińsko-mazurskiego nr 16, poz. 344.
 11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, DzU nr 92, poz. 880 z późn. zm. - tekst ujednolicony za: www.sejm.gov.pl.
 12. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. DzU nr 249, poz. 2014 z późn. zm. -tekst ujednolicony za: www.sejm.gov.pl.
 13. Zarządzenie nr 110 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2006 w sprawie nadania statutu Parkowi Krajobrazowemu Wysoczyzny Elbląskiej.
 14. Inne Plan Pracy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej na rok 2006 - wykonanie, dokument elektroniczny.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu