BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zysnarska Anna
Tytuł
Ewidencja "kameralna" w sferze budżetowej
Cameral accounting in the budgetary sphere
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 43, nr 99, s. 139-156, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Budżetowanie, Polityka budżetowa, Sfera budżetowa
Accounting, Budgeting, Budgetary policy, Budgetary sphere
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rachunkowość kameralna została pierwotnie stworzona dla rdzennej części administracji sektora publicznego (administrative cameralistics). Oryginalną jej formę charakteryzują cztery podstawowe cechy: 1. zarządzanie pieniędzmi, 2. kontrola budżetu, 3. bieżące płatności kontrola wykonania, 4. uproszczona informacja bilansowa. W miarę rozwoju potrzeb informacyjnych stawianych rachunkowości sfery budżetowej zmieniała się też struktura konta. Rozbudowana struktura konta kameralnego dla przedsiębiorstw (enterprise cameralistics) dostarczała informacji zarówno wynikowych, niezbędnych dla kalkulacji kosztu wytworzenia i sporządzenia rachunku wyników, jak i uproszczonego bilansu. Rachunkowość kameralna jest stosowana w sektorze publicznym wielu krajów Europy Zachodniej i Północnej do dziś, równolegle z rachunkowością opartą na zapisie podwójnym na kontach dwustronnych w sektorze prywatnym. (abstrakt oryginalny)

Initially, cameral accounting was developed for the core of the public sector administration (administrative cameralistics). Its original form is characterised by four basic features: 1. cash management, 2. budget control, 3. current payments / control of execution, 4. simplified balance sheet information. The structure of accounts followed the development of information needs in budgetary accounting. The developed structure of the cameral account for enterprises (enterprise cameralistics) provided information necessary for the calculation of production costs and preparation of the profit and loss account, as well as the simplified balance sheet. Cameral accounting is still in use in public sector accounting in many European countries, parallel with accounting based on the double entry system in the private sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Johns R. (1951), Kameralistik. Grundlagen einer erwerbswirtschaflichen Rech-nung im Kameralstil, Wiesbaden, Betriebswirtschaflicher Verlag Dr. Th. Gabler.
  2. Monsen N., Nasi S. (1966), Local Governmental Accounting Innovations: A Historical Note on Cameralism, ,,Research In Governmental and Nonprofit Accounting", Vol. 9.
  3. Monsen N. (2002), The Case for cameral accounting, ,,Financial Accountability and Management", Februar.
  4. Mulhaupt L. (1987), Theorie und Praxis des oeffentlichen Rechnungswesens in der Bundesrepublik Deutschland, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft.
  5. Walb E. (1926), Die Erfolgsrechnung privater und oeffentlicher Betriebe. Eine Grundlegung, Berlin, Industrieverlag Speath & Linde, s. 215.
  6. Wysocki K. (1965), Kameralistisches Rechnungswesen, Stuttgart, C.E. Poeschel Verlag.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu