BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miszczak Katarzyna
Tytuł
Pojęcie, formy i rola sieci w gospodarce przestrzennej
Conception, Forms and the Role of Networks in Spatial Economy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (16), 2008, nr 1193, s. 236-250, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka przestrzenna, Rozwój społeczno-gospodarczy, Konkurencyjność regionów
Spatial economy, Social economic development, Regions competitiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono znaczenie gospodarki sieciowej we współczesnej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Wskazano na cechy charakterystyczne wyróżniające układ sieciowy w gospodarce przestrzennej. Należą do nich powtarzalność kontaktów gospodarczych i interakcji oraz trwałość powiązań w czasie.

The main aim of this article is to show the rise of the role of networking horizontal connections, it means braid of economic, institutional, technological, and social relations in spatial economy. Network's analysis is believed to be a new instrument of regional dynamics' explanation. It has been agreed that the meaning of networking structures and interference in networking system have got stronger. It is believed that networking configurations will be dominant organizational economy's form in the near future. In the article, it was paid special attention to the fact of using networks as an instrument in innovations" development, especially in its interactive form. Different classifications of networks and networking milieus were also presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonelli C., Lillivita innovativa in im distretto tecnologico, Fondation Agnelli, Turyn 1986.
 2. Benko G., Geografia technopolii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 3. Bianchi P.. Bellini N., Public Policies for Local Networks of Innovators, „Research Policy" 1991 nr 20(5).
 4. Ctiallerji M., Domański R., Urban and Regional Management in Countries in Transition, Wydawnictwo Naukowe PWN, Studia Regionalia nr 5, Warszawa 1996.
 5. Dickcn P., Thrift N., The Organization of Production and the Production of Organization. Why Business Enterprises Matter in the Study of Geographical Industrialization, Transactions, Institute of British Geographers, 17, 3, Londyn 1992.
 6. Domański R., Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 7. Domański R., Miasto innowacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Studia, tom CIX, Warszawa 2000a.
 8. Domański R., Przestrzenna transformacja gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 9. Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2000b.
 10. Encyklopedia szkolna. Matematyka, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989.
 11. Freeman C., Network of Innovators: a Synthesis of Research Issues, „Research Policy" 1991 nr 20(5).
 12. Gruchman B., Geneza innowacyjnego paradygmatu rozwoju regionalnego, [w:] Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, red. M. Klamut, L. Cybulski, AE, Wrocław 2000.
 13. Grzeszczak J., Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej. Prace Geograficzne nr 173, Wyd. PAN, Wrocław 1999.
 14. Hausner J., Modele polityki regionalnej w Polsce, „Studia Regionalne i Lokalne" 2001 nr 1(5), Wyd. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001.
 15. Jałowiecki B., Zarządzanie rozwojem aglomeracji miejskich, Wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002.
 16. Jewtuchowicz A., Przedsiębiorczość, innowacje i konkurencyjność regionów (podstawowe pojęcia i identyfikacja problemów), [w:] Środowisko przedsiębiorczości innowacje a rozwój terytorialny, red. A. Jewtuchowicz, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 17. Kautonen M., Tiainen M., Trajectories, Innovation Networks and Location, prezentacja na konferencji „Regionalne systemy innowacyjne w Europie", San Sebastian 30.09-2.10.1999.
 18. Kelly K., Nowe regufy nowej gospodarki, Wyd. WIG-Press, Warszawa 2001.
 19. Komorowski S.M., Produktywność i konkurencyjność. Możliwość wykorzystania dorobku OECD przez Polską, [w:] Nauka - technologia - gospodarność, red. A. Kukliński, Wyd. Komitet Badań Naukowych, Warszawa 1995.
 20. Korenik S., Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty, AE, Wrocław 2003.
 21. Kornacka D., Wybrane czynniki kształtujące globalny wymiar konkurencyjności przedsiębiorstw, http://www. wneiz.univ.szczecin.pl/katedry/zep/artykuly/wybraneczynnikj.html.
 22. Okoń-Horodyńska E., Jak budować regionalne systemy innowacji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, „Polska Regionów" 2000 nr 15, Warszawa.
 23. Perrin J.C., New Technologies, Local Synergies and Regional Policies in Europe, [w:] High Technology Industry and Innovative Environments: the Experience, red. P. Aydalot, D. Keeble, Routledge, London 1988.
 24. Pietrzyk I., Rekonwersja gospodarki regionalnej w świetle nowych koncepcji rozwoju regionalnego. [w:] Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej, AE, Kraków 1996.
 25. Piore M.J., Sabel C.F., The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity, Basic Books, New York 1984.
 26. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 27. Regionalny system innowacyjny w województwie pomorskim, opracowanie wstępne sporządzone przez zespół w składzie: E. Wojnicka, P. Rot, P. Tamowicz, T. Brodzicki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk marzec 2001.
 28. Roos J., Jak prosperować w gospodarce wiedzy, dodatek „Biznes Globalny", „Puls Biznesu" 1999 nr 41.
 29. Szultka S., Klastry - czyli co?, prezentacja z konferencji: „Klastry w Polsce - szansa czy mrzonka?" zorganizowanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, 28 listopada 2002, http://www.klastry.pl/literatura/lit.php?plik=liter.php&kat=prezentacje.
 30. Teubal M., Yinnon T., Zuscovitch E., Networks and Market Creation, „Research Policy" 1995 nr 20/5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1427-2229
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu