BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalega Tomasz
Tytuł
Konsumpcja w gospodarstwach domowych dotkniętych bezrobociem
Consumption in households with unemployed persons
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2008, nr 12, s. 63-74, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Wydatki gospodarstw domowych, Konsumpcja, Struktura konsumpcji
Households, Household expenditures, Consumption, Structure of consumption
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiono konsumpcję w gospodarstwach domowych z osobami bezrobotnymi w latach 2000—2006. W analizie wykorzystano dane GUS. W pierwszej części artykułu skoncentrowano się na sytuacji dochodowej, opisując miesięczne dochody per capita oraz liczebność omawianych gospodarstw. Następnie przedstawiono informacje dotyczące poziomu miesięcznych wydatków na osobę i ich dynamikę oraz strukturę rzeczową wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych z osobami bezrobotnymi. Dochody i wydatki przedstawiono w ujęciu nominalnym i realnym (abstrakt oryginalny)

In the article the consumption in households with unemployed persons in years 2000—2006 was presented. In the analysis the CSO data were used. In the first part of the article the author focused on the income situation describing the monthly income per capita and households size. Next the information concerning level of incomes per capita per month and its dynamic and structure of consumption expenditures of households with unemployed persons were presented. Incomes and expenditures were presented in nominal an real approach.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G. S. (1990), Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa
 2. Beskid L., Milic-Czernik R., Sufin Z. (1995), Polacy a nowa rzeczywistość ekonomiczna. Procesy przystosowania się. w mikroskali. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa
 3. Galbraith J. K. (1991), Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PWN, Warszawa
 4. Budżety gospodarstw domowych w roku 2000 (2001), GUS
 5. Budżety gospodarstw domowych w roku 2006 (2007), GUS
 6. Philipson J. B. (1937), Consumption Standards and Housing, Annals of American Academy of Political and Social Science, vol. 190, Current Developments in Housing, New York
 7. Szczepański J. (1987), Rozważania o konsumpcji i polityce społecznej, PWE, Warszawa
 8. Wadman W. M. (2000), Variable Quality in Consumer Theory: Toward a Dynamic Microeconomic Theory Of the Consumer, M. E. Sharpe, Armonk, New York, London
 9. Warunki życia ludności Polski w latach 2004—2005 (2007), GUS
 10. Zalega T. (2007), Konsumpcja —podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW Warszawa
 11. Zalega T. (2008), Konsumpcja gospodarstw domowych o niepewnych dochodach, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu