BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chotkowski Jacek
Tytuł
Rola polityki państwa w rozwoju rynku rolnego na przykładzie branży ziemniaczanej
The Role of Government Policy in the Development of the Agricultural Market - Case Study of Potato Branch
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 3, s. 50-55, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Rola państwa w gospodarce, Rynek rolny, Ziemniaki, Bariery wzrostu gospodarczego
States' role in economy, Agricultural markets, Potatoes, Barriers to economic growth
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem autora, było zaprezentowanie ważniejszych kierunków oddziaływania polityki państwa w celu ograniczenia barier rozwoju agrobiznesu na przykładzie branży ziemniaków. Zdaniem autora, specyfika rolnictwa i jego otoczenia wymaga aktywnych i skutecznych działań stymulujących rozwój. Do najważniejszych obszarów tego oddziaływania autor zaliczył: wspieranie poszerzania możliwości zbytu i rozbudowy infrastruktury rynkowej oraz eliminowanie barier podażowych, w tym dotyczących zagrożenia chorobami kwarantannowymi.

This work contains the presentation of basic directions of government s policy concerning the potato market 's development. The agriculture and its background together demand certain and efficient actions that would stimulate the development. The most important thing is to support the search for new chances of sale. The market structure and elimination of the threat of quarantine diseases, is also crucial. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chotkowski J. 2007: Marketingowe podstawy rozwoju rynku nasion rolniczych. Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR, nr 26, 134.
  2. Chotkowski J. 2005: Rynek ziemniaków i jego perspektywy. [W:] Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych. Red. J. Chotkowski. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 58-69.
  3. Dzwonkowski W., Seremak-Bulge J., Chotkowski J., Nowacki W. 2007: Zmiana rynkowych uwarunkowań funkcjonowania sektora ziemniaczanego. [W:] Rynek ziemniaka i ewolucja jego funkcjonowania oraz ich wpływ na proces transmisji cen. Red. J. Seremak-Bulge. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 5-23.
  4. Dzwonkowski W., Szczepaniak I., Kosiak E., Chotkowski J., Rembeza J., Bochińska E. 2006: Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe, nr 30, IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW, Warszawa, 27 s.
  5. Hambloch C., Menth H., Stelzer M. 2005: ZMP - Marktbilanz. Kartoffeln 2005. Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH, Bonn, 169 s.
  6. Leszczyński W. 2004: Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego przetwarzanie - gospodarcze znaczenie uprawy ziemniaka w Polsce. Podsumowanie problemu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, nr 500, 15-20.
  7. Raport otwarcia. Stan spraw w MRiRW i jednostkach podległych na dzień 05.03.2006 r. Biuletyn Informacyjny MRiRW i ARiMR nr 5-6, 6-13.
  8. Rembeza J. 2005: Uwarunkowania produkcji skrobi na tle produkcji ziemniaka w Polsce i innych krajach UE -uzasadnienie zwiększenia przyznanej Polsce kwoty produkcji skrobi. Ekspertyza na zlecenie MRiRW, IHAR Bonin, 6 s.
  9. Zimnoch-Guzowska E., Chotkowski J. 2006. Potato sector in Poland: From breeding to production. [In:] Potato developments in a changing Europe. Ed. N.V. Haase, A.J. Haverkort. Wageningen Academic Publishers, Wageningen, 215-225.
  10. Ustawa o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej z 11.01.2001 r. (Dz. U. 2001, nr 11, poz. 83).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu