BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chądrzyński Mariusz
Tytuł
Innowacyjność przedsiębiorstw w gospodarce polskiej
Innovativeness of Enterprises in Polish Economy
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 3, s. 39-44, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Przedsiębiorstwo innowacyjne, Polityka badawczo-rozwojowa
Entrepreneurship, Innovative enterprises, R&D policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor poruszył problematykę działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej. Omówił kolejne zagadnienia: ogólne wskaźniki charakteryzujące działalność B+R w Polsce, strukturę nakładów na działalność B+R według źródeł finansowania, innowacyjność przedsiębiorstw według klas wielkości i regionów, zmianę poziomu nakładów na innowacje w latach 1998-2004 oraz efekty działalności innowacyjnej.

The study discusses the problems of innovative activity of polish enterprises. The presents the general indices characterizing the activity R&D in Poland, structure of expenditure in the activity of R&D according to the sources of financing, innovativeness of enterprises according to the classes of size and regions, the change in the expenditure in the innovations in the years 1998-2004 and the effects of innovative activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker P. 1992: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa.
  2. Matusiak K. 2005: Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  3. Tokaj-Krzewska A., Pyciński S. (red.) 2006: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  4. Żołnierski A. 2005: Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  5. Żołnierski A. 2006: Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Raport. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  6. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w sektorze usług w latach 1997-1999. 2001 : Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
  7. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005: Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
  8. Rocznik Statystyczny Przemysłu: 1998, 1999, 2000, 2003, 2005: Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu