BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hońko Stanisław
Tytuł
Zasady nauczania rachunkowości według Profesora Tomasza Lulka
The teaching of accounting according to Professor Tomasz Lulek
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 44 nr 100, s. 79-89, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Teoria rachunkowości, Systemy nauczania
Accounting, Accounting theory, Education systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostały przedstawione poglądy Profesora Tomasza Lulka na proces nauczania rachunkowości. Mimo upływu ponad 75 lat od wydania opracowania tego Autora „Zasady nauczania rachunkowości" część wskazówek dotyczących zasad opracowywania programów kształcenia, organizacji zajęć i przygotowania nauczycieli może okazać się użyteczna również w XXI wieku.(abstrakt oryginalny)

The paper presents Prof. Tomasz Lulek's views on the process of teaching accounting. Despite the fact that it has been 75 years since the author's study The Principles of Teaching Accountancy was published, part of the guidelines related to rules of creating educational programs, classes organization and teacher preparation might prove to be useful also in the 21st century. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hołda A. (2007), Tomasz Lulek, Biogram w opracowaniu Sojak S. (red.) Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  2. Hońko S. (2003), Znaczenie dorobku wybranych polskich teoretyków rachunkowości okresu międzywojennego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 13 (69), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  3. Kiziukiewicz T. (red.), Dydaktyka w naukach ekonomicznych, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2007.
  4. Lulek T. (1932), „Zasady nauczania rachunkowości", Drukarnia Geograficzna „Orbis", Kraków.
  5. Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 12 lipca 2007 r., w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, Dz.U. z 2007 r. nr 164, poz. 1166.
  6. Scheffs M. (1939), Z historii księgowości (Luca Paciali), Wydawnictwo Wl. Wilak, Poznań.
  7. Skawiński J. (1972), Tomasz Lulek jako teoretyk rachunkowości, Rozprawa doktorska - maszynopis, praca obroniona w 1972 r. na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej, napisana pod kierunkiem Prof. Eufemiusza Terebuchy, Szczecin.
  8. Szymczak M. (red.), (1994), Słownik języka polskiego, tom I, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu