BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Martyniuk Teresa
Tytuł
Czy globalna standaryzacja sprawozdawczości finansowej dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw?
Global standardization of financial reporting for the SME sector?
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 44 nr 100, s. 135-145, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdawczość finansowa, Standaryzacja, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Accounting, Financial reporting, Standardization, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto dyskusję nad rodzajem ewidencji, jaką powinny prowadzić przedsiębiorstwa sektora MSP, biorąc pod uwagę zarówno zewnętrzne, jak też wewnętrzne ich potrzeby informacyjne. Realizując cel artykułu omówiono charakterystyczne cechy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw mające wpływ na ich rachunkowość i zakres informacji tworzonej przez przedsiębiorstwa tego sektora oraz przedstawiono proponowane kierunki zmian.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the question of the kind of their accounting appropriate for SME. It should take into consideration internal and external information needs. The author describes characteristics of SME which determine their accounting system and the scope of information they generate. In conclusion, the author presents the proposal of changes in accounting for SME. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamek J. (2007), Standaryzacja rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw - glos w dyskusji [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, tom III. Sprawozdawczość i analiza finansowa, red. W. Gabrusewicz, Akademia Ekonomiczna Poznań.
 2. Gierusz J. (2005), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia - klasyfikacja - zakres ujawnień, ODDK, Gdańsk.
 3. Jerzemowska M. (1996), Analiza teorii kształtowania struktury kapitałów w spółkach akcyjnych, Uniwersytet Gdański.
 4. Levin I.R., Travis V.R. (1987), Smali company fmance: what the books don't say, „Harvard Business Review", listopad-grudzień.
 5. Łuczka T. (1997), Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego prywatnego przedsiębiorstwa. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Politechnika Poznańska.
 6. Michalski G., Prędkiewicz K. (2007), Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm. C.H. Beck.
 7. Nowak W.A. (2003), Międzynarodowa regulacja sprawozdawczości finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, red. B. Micherda.
 8. Nowak W.A. (2001), Rachunkowość przedsiębiorstw małych i średnich z perspektywy ONZ, „Monitor Rachunkowości i Finansów" nr 11.
 9. Sawicki K. (2005), Wybrane zagadnienia rachunkowości małych przedsiębiorstw, [w:] Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw, red. K. Czubakowska, Uniwersytet Szczeciński.
 10. Turyna J. (2003), Standardy Rachunkowości, MSR - US GAAP - polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa.
 11. Wrabec P. (2000), Miękkie wsparcie, „Gazeta Wyborcza" z dnia 6 grudnia.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu