BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawa Arkadiusz
Tytuł
Elastyczne i dynamiczne łańcuchy dostaw
The flexible and dynamic supply chains
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2008, nr 1, s. 12-17
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Przepływ informacji w łańcuchu dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw
Supply chain, Flow of information in the supply chain, Supply Chain Management (SCM)
Abstrakt
Tradycyjny łańcuch dostaw opiera się ona długotrwałych relacjach, które polegają na podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć biznesowych służącym celom całego łańcucha dostaw. Na przestrzeni lat łańcuchy dostaw bardzo szybko się rozwijały, co było spowodowane zwiększającymi się wymaganiami klientów i postępującą globalizacją. W dzisiejszej gospodarce informacja zaczyna być traktowana bardziej jako wspólny, niż strategiczny zasób pojedynczej firmy. Przewagę nad konkurencją można zdobyć współpracując z partnerami, z którymi razem planujemy i realizujemy przedsięwzięcia. Dlatego też do każdego ogniwa łańcucha musi trafić informacja o potrzebach klientów i jego wymaganiach, poziomie zapasów, planach produkcyjnych itp. Dzięki pojawieniu się nowoczesnych technologii, w szczególności technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) możliwe jest odstąpienie od koncepcji łańcuchów dostaw, tworzonych tradycyjnie, na bazie wieloletnich kontraktów, i zastąpienie ich dynamicznymi oraz rekonfigurowalnymi elektronicznymi łańcuchami, obejmującymi partnerów, którzy w danym momencie oferują najbardziej korzystne warunki współpracy. (abstrakt oryginalny)

The current advances in information and communication technology (ICT) have revolutionized supply chain management to turn it into a mechanism that enables diverse and geographically disperse companies to create alliances to meet a new form of Internet-oriented consumer demand. ICT is able to support efficient supply chain configuration, including partners who offer one another the best cooperation possibilities and conditions at a given time. There is a possibility to create temporal and dynamic supply chains aimed at executing a single transaction. This creates previously unknown opportunities for enterprises which can avoid stable supply chains, built on the basis of long-term contracts with rarely replaced business partners. It's worth to emphasize that ICT gives the opportunity to integrate smaller supply chains into a global supply network. Furthermore, small and medium enterprises have more opportunities to build supply chains with other business entities on their own. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Beth, D.N. Burt, W. Capacino, C. Gopal, H.L. Lee, R.P. Lynch, S. Morris, Budowanie relacji w ramach łańcucha dostaw. "Harvard Business Review"
 2. M. Bovet, J. Martha, Value Nets, Breaking to Supply Chain to Unlock Hidden Profits. John Wiley & Sons, New York 2001, s. 13 i 32, za: J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw: koncepcje, procedury, doświadczenia. PWE, Warszawa 2003, s. 16.
 3. H. Brdulak, Zarządzanie ryzykiem a zarządzanie wiedzą w sieciach dostaw. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2007, nr 11, s. 2.
 4. W. Cellary, Techniki internetowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2003.
 5. B.C. Chou, X. Tan, B.C. Yen, Web Technology and Supply Chain Management. "Information Management & Computer Security" 2004, Vol. 12, No. 4, s. 339-345.
 6. M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem podaży. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, s. 23.
 7. M. Christopher, Strategia zarządzania dystrybucją. Placet, Warszawa 1999, s. 17.
 8. The European Committee for Standardization, CEN/TC, Logistics - Structure, Basic Terms and Definitions in Logistics. Brussels 1997.
 9. D. Folinas, V. Manthau, M. Sigala, M. Vlachopoulou, Evolution of a Supply Chain: Cases and Best Practices. "Internet Research" 2004, Vol. 14, No. 4, s. 275-279.
 10. K. Fuks. A. Kawa, W. Wieczerzycki, Dynamie Configuration and Management of e-Supply Chains Based on Internet Public Registries Visited by Clusters of Software Agents. 3rd International Conference on Industrial Applications of Kolonie and Multi-Agent Systems - Holo-MAS '07, Regensburg, Springer-Verlag, LNAI, 2007, s. 281-292.
 11. V. Kale, SAP R/3. Przewodnik dla menedżerów. Helion, Gliwice 2001.
 12. A. Kawa, W. Wieczerzycki, Informatyczne wspomaganie zarządzania łańcuchem dostaw, w: M. Ciesielski (red.), Instrumenty zarządzania logistycznego, P WE, Warszawa 2006.
 13. V. Kumar, K.A. Fantazy, U. Kumar, T.A. Boyle, Implementation and Management Framework for Supply Chain Flexibility. "Journal of Enterprise Information Management" 2006, Vol. 19, No. 3, s. 305.
 14. H.L. Lee, Sekret najbardziej efektywnych łańcuchów dostaw. "Harvard Business Review"
 15. J.K. Liker, T.Y. Choi, Keiretsu - prawdziwe partnerstwo z kooperantami. "Harvard Business Review"
 16. A. Łupicka, Sieci logistyczne, w: M. Ciesielski (red.), Logistyka w biznesie. PWE, Warszawa 2006, s. 166-167.
 17. J.F. Moore, The Death of Competition. HarperBusiness, New York 1996, s. 15, za: P.B. Schary, T. Skjott-Larsen, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. PWN, Warszawa 2002, s. 21
 18. A. Polak, Postępująca ewolucja rozwiązań SCM. "Energia Gigawat", listopad 2003.
 19. M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1996.
 20. P.B. Schary, T. Skjott-Larsen, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży. PWN, Warszawa 2002, s. 229-230.
 21. A. Skuza, T. Bela, Łańcuch jak nowy. "CXO. Magazyn Kadry Zarządzającej", listopad 2001.
 22. W. Wieczerzycki, Giełdy elektroniczne, w: M. Ciesielski (red.), Rynek usług logistycznych. Difin, Warszawa 2005.
 23. J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw: koncepcje, procedury, doświadczenia. PWE, Warszawa 2003, s. A. Łupicka, Sieci logistyczne, jw., s. 151-152
 24. M. Zając, P. Zając, Zarządzanie łańcuchem dostaw z wykorzystaniem modelu SCOR. "Logistyka" 2004, nr 3.
 25. Zarządzanie łańcuchem dostaw. Helion, Gliwice 2007, s. 81.
 26. www.edi.pl, dostęp 12.12.2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu