BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zych Adam
Tytuł
Transport samochodowy w firmie drogowej: własny czy obcy?
Road transport in road construction companies: using own means of transport or external fleet?
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2008, nr 1, s. 18-20
Słowa kluczowe
Transport samochodowy, Przedsiębiorstwo budowlane, Budownictwo drogowo-mostowe
Motor transport, Construction company, Road-bridge construction
Abstrakt
Jednym z ważniejszych elementów struktury kosztów typowego przedsiębiorstwa budownictwa drogowego są koszty transportu (zarówno własnego, jak i obcego), których udział w ogólnej kwocie kosztów własnych przedsiębiorstwa kształtuje się na poziomie 15-19%. Oznacza to, że racjonalizacja kosztów transportu wywiera znaczący wpływ na ogólne wyniki finansowe przedsiębiorstwa drogowego. Teoretycznie biorąc, całość przewozów firmy drogowej może być realizowana bądź przez transport obcy (zewnętrzny), bądź przez transport własny. Z różnych względów żaden z tych skrajnych modeli nie jest stosowany w praktyce gospodarczej. Typowa jest natomiast sytuacja, że firma realizuje swoje zadania gospodarcze, wykorzystując zarówno transport własny, jak i obcy. Przed komórką logistyki takiej firmy, a w jeszcze większym stopniu przed jej zarządem, stoi zadanie określenia udziału każdego z tych rodzajów transportu w całkowitym przewozie ładunków i osób. W procesie podejmowania tych decyzji należy uwzględnić różnego rodzaju czynniki. (abstrakt oryginalny)

One of the major elements in the cost structure of the typical road construction company is the cost of transportation. It means that its optimization has the significant influence on the enterprise financial results. In the article the author focuses on the effectiveness of the two possible road transport solutions: using the own means of transport or external fleet. Taking into account the specificity of the road construction sector the author presents the main factors that may have impact on the company board decisions in that area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu