BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Bogusława
Tytuł
Aktywność zawodowa osób w zaawansowanym wieku
Economic Activity of Elderly Persons
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2006, t. 199, s. 19-42
Tytuł własny numeru
Gospodarowanie kapitałem ludzkim : (wybrane problemy)
Słowa kluczowe
Aktywność zawodowa ludności, Proces starzenia się ludności, Inwestowanie w kapitał ludzki
Activity rate of population, Process of people ageing, Investments in human capital
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
W artykule podjęto kwestię możliwości wzrostu aktywności zawodowej starszych pracowników w Polsce. Przedstawiono rozwiązania systemowe w obszarze makro- i mikroekonomicznym, ukierunkowane na zarządzanie pracą w warunkach starzenia się społeczeństwa. Jako przykład omówiono reakcję pracodawców w Wielkiej Brytanii na postulaty utrzymania w zatrudnieniu starszych pracowników.

The ageing of European societies does not necessarily have to decrease the productivity of economies. After some preliminary conditions have been met, targeted actions built on a selection of forms of work and work organization solutions suitable for older workers can be launched to increase their economic activity. The Lisbon Strategy approved in March, 2000 explicitly requires EU member states to attain predetermined levels of employment rates for persons aged 55-64 years. In Poland, which is a relatively young country in demographic terms, employment rates among older workers belong to the lowest. The action plan developed by the Polish government to correct the situation (so-called Hausner Plan) was rejected by the society and so its implementation was given up. Therefore, it seems a correct approach to try to identify opportunities and risks faced by other member states, more successful in that area than Poland is, when considering the possibilities of improving the position of older workers in Poland. Special attention is given to issues such as investments in human capital and the duration of economic activity, types of jobs taken by older workers in the EU labour market, the scale of older workers' exposure lo low quality jobs in the EU, reactions of British employers to proposals for keeping older workers in employment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Blanchet D., INED and INSEE. Ageing of the labour force: which implications for productivity, training or wages at a macro level? W: Employment in Europe 2003..., s. 174.
  2. Employment in Europe 2002, Recent Trends and Prospects, European Commission, EURES, July 2002, s. 16, 19.
  3. Employment in Europe 2003, Recent Trends and Prospects, European Commission, EURES, September 2003, s. 160.
  4. Growth, Employment and Living Standards in Pre-Accesion Poland. Wzrost, zatrudnienie i standardy życia w Polsce doby akcesji, Raport Banku Światowego nr 28233, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa 2004, s. 33.
  5. Increasing labour force participation and promoting active ageing, Council Doc. No 6707, 8 March, 2002.
  6. Prognoza resortowa, www.mgpips.gov.pl
  7. Urbaniak B., Praca zawodowa po przejściu na emeryturę. Społeczno-ekonomiczne przesłanki powrotu emerytów do aktywnego życia zawodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1988, s. 217-220 oraz 250 i nast.
  8. europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis.
  9. http://docstore.ingenta.com/cgi-bin/ds._deliver
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu