BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bohdziewicz Piotr
Tytuł
Kariery zawodowe w optyce młodej generacji pracowników
Professional Careers as Viewed by the Young Generation of Workers
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2006, t. 199, s. 155-172
Tytuł własny numeru
Gospodarowanie kapitałem ludzkim : (wybrane problemy)
Słowa kluczowe
Kariera zawodowa, Rozwój kariery zawodowej, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Przedsiębiorstwo usługowe, Badania ankietowe
Professional career, Career development, Industrial enterprises, Service enterprise, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki anonimowych badań ankietowych dotyczących wizji kariery zawodowej młodej generacji polskich pracowników. Badania te zostały przeprowadzone w drugim półroczu 2004 r. wśród 379 pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach typu „for profit”. Przedsiębiorstwa te należały do: branży ICT, sektora przemysłu (chemiczny, kosmetyczny, farmaceutyczny, technologiczny) oraz branży energetycznej.

Employment and the labour market are dramatically changing these days. Clear symptoms of the changes can be seen also in the career-related attitudes, expectations and aspirations of the young generation of workers. A specific trait of workers' aspirations is their orientation to professional self-development. According to workers' beliefs and objectives, the course of one's career in the workplace should result from partnership-based negotiations with the employer, one benefit of which would be the acquisition of transferable skills. However, in the reality of their firms many workers fail to find suitable conditions for building careers matching their aspirations. This situation largely disables the formation of workers' loyalty attitudes to the organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 184.
  2. Brousseau K. R., Driver M. J., Eneroth K., Larsson R., Career Pandemonium: Realigning organizations and individuals, Academy of Management Executive 1996, Vol. 10, No. 4.
  3. Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 118 i nast.
  4. Miś A., Kariera w organizacji: przed i po przełomie wieków, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2002, nr 607, s. 64.
  5. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE Warszawa 2003, s. 353.
  6. Rybak M., Kariery bez granic – nowe spojrzenie na karierę zawodową, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, red. M. Rybak, AGH, Warszawa 1998, s. 153 i nast.
  7. Tremblay D.-G., New types of careers in the knowledge economy? Networks and boundaryless job as a career strategy in the ICT and multimedia sector, „Canada Research Chair on the Socio-Organizational Challenges of the Knowledge Economy”, March 2003.
  8. Woodruffe Ch., Ośrodki oceny i rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 53.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu