BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicki Kazimierz
Tytuł
Dylematy stosowania uproszczeń w rachunkowości i sprawozdaniach finansowych małych przedsiębiorstw
Problems in using simplifications in accounting and in financial statements of small enterprises
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 44 nr 100, s. 185-195, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sprawozdanie finansowe
Accounting, Small business, Financial statements
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problemy związane ze stosowaniem uproszczeń w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych, zwłaszcza w małych jednostkach. Ponadto sformułowano kilka uwag do projektu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek. (abstrakt oryginalny)

The paper presents problems related to using simplifications in keeping the accounts and in financial reporting of economic entities, particularly in small enterprises. It also includes a few comments on the draft of the International Financial Reporting Standard for Small and Medium - Sized Entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa (1978) Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych spółek, Dz.U. UE z dnia 14.08.1978 r., L.222, z późn. zm.
  2. Martyniuk T. (2007), Krajowa czy międzynarodowa rachunkowość dla małych przedsiębiorstw, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004 (MSSF), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (International Accounting Standards Board), Warszawa.
  4. Międzynarodowe Wskazówki (2004) dotyczące praktyki rewizji finansowej 1005, [w:] Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa.
  5. Mikołajczyk B., Jaruga A. (2000), Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw jako przedmiot obrad na forum Międzynarodowej Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości (SAR UNCTA), „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, t. 5(61).
  6. Nowak W. A. (2007a), Potencjalne kierunki wpływu projektowanego międzynarodowego standardu rachunkowości dla średnich i małych przedsiębiorstw na infrastrukturę sprawozdawczości finansowej [w:] Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, red. I. Sobańska i A. Szychta, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
  7. Nowak W.A. (2007b), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek, „Rachunkowość", nr 7.
  8. Ustawa (1994) z dnia 29 września o rachunkowości, Dz.U. z 2002, nr 76, póz. 694, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu