BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buszko Andrzej
Tytuł
Jakość a przenikanie wiedzy
Quality of the knowledge infiltration
Źródło
Problemy Jakości, 2008, nr 8, s. 12-17, bibliogr. 33 poz., summ.
Słowa kluczowe
Organizacje oparte na wiedzy, Wiedza ukryta, Zarządzanie wiedzą, Przedsiębiorstwo budowlane
Knowledge-based organisations, Tacit knowledge, Knowledge management, Construction company
Uwagi
Zawiera rysunek: [1] Model anarchistyczny i hierarchiczny wiedzy ukrytej. Zawiera tabelę: [1] Podstawowe koncepcje strategii zarządzania wiedzą w sektorze budowlanym
Abstrakt
Niniejszy artykuł to polemiczna kontynuacja na temat modelu I. Nonakiego i H. Tageuchiego. Skupiono się tutaj za zaprezentowaniu podstawowych koncepcji strategii zarządzania wiedzą w sektorze budowlanym w okresie transformacji. Opisano model przenikania wiedzy oparty na założeniach Nonaki i Takeuchiego.

The aim of this paper is to present the knowledge categories at construction company operating in the period of transformation. Based on that approach the transmission knowledge model was elaborated. The close attention was paid to the new knowledge, thanks to it the company can gain the market advantage. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyris Ch. Overcaming Organiational Defenses – Facilitating Organisational Learning. Allyn and Bacon. Boston. 2000.
 2. Anderson T. Technology and Innovation Management. Wiley. Portland. 2001.
 3. Bellouki A. Information of knowledge management. DTU. Lyngby. 2001.
 4. Blacker F. Knowledge, knowledge work and organizations: an overview and interpretation. Organization Studies. Vol 16 Nr 6 1996.
 5. Bukowitz W. R., Williamson, R. L. The Knowledge Management. Fieldbook. Financial Education. Harlow-London. 2000.
 6. Chelpa S. Wiedza ukryta kierowników- spojrzenie teoretyczne. Organizowanie i Kierowanie. Nr 2 2004.
 7. Cohen W. M. Levinthal D. Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly. Vol 35 Nr l 1990.
 8. Collins C. H. The structure of knowledge. Social Research Vol 60 Nrl 1993.
 9. Davenport T. H., Prusak L. Working Konowledge: How Organizations Manage What They Know. Harvard Business School Press. Boston. 1998.
 10. Douglas T. J., Judge W. Q. Total Quality Management. Implementation and Competitive Advantage. The Role of Structural Control and Exploration. Academy of Management Journal. Volume 44 Nr l 200lEgbu C. Knowledge Management and Human Resource Management. Proceeding of Fourth European Project Management Conference. London 6-7 June 2001.
 11. Egbu C., Botterill K. Knowledge management and intellectual capital: benefits for project-based industries. Proceedings of the COBRA Conference. Glasgow. Caledonian University. 3-4 September 2001.
 12. Egbu C., Sturges J. Accelerating Change. Strategic Forum for Construction. London. 6-7th May. 2001.
 13. Garcia C., Mendez S. Management and Technology. General Directorate for Science Research and Development. Brusseles. 1998.
 14. Gann D. Building Innovation. Complex Constructs in a Changing World. Thomas Telford. London. 2000.
 15. Kankanhalli A., Tanudidjaja F. The Role of IT Successful Knowledge Management. Communications of the ACM. 46(9) 2003 Koch Ch. Knowledge management in consulting engineering-joining IT and human resources to support the production of knowledge. Engineering Construction and Architectual Management. Volume 10 Nr 6 2003.
 16. Kożuch B., Plawgo B. Zarządzanie wiedzą a polityka personalna firmy w pracy, pod redakcją R. Borowieckiego, M. Kwiecińskiego. Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości. WN-T. Warszawa. 2001.
 17. Kusnt P., Lemmink. J. Managing Service Quality. Paul Chapman Publishing. New York. 1999.
 18. Lambot L. Design for Change - the Architecture of DEGW. Basel. 1998.
 19. Lave J. Situated Learning. University Press. Cambridge. 1996.
 20. Mallach F. F. Decision Support and the Data Warehouse System. McGraw- Hill. New Jersey. 2000.
 21. Mikuła B. Strategie pozyskiwania i rozwoju wiedzy w organizacji. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw. Nr l 2004.
 22. Nonaka L, Takeuchi H. The Knowledge Creating Company. Oxford University Press. New York. 2000.
 23. Powell T. C. Total Quality Management as Competitive Management. A Review of Empirical Study. Strategic Management Review. Nr 16 1995.
 24. Robertson M. Scarborough H., Swan J. Creating knowledge within expert consultancy firms: the role of organizational and insititutional contexts. Univeristy of Leicester. Leicester. 2001.
 25. Ruggles R. The state of notion: knowledge management in practice. California Management Review. Vol 40 Nr 30 1998.
 26. Sexton M., Barret P. The role of technology transfer in innovation within small construction firms. Engineering Construction and Architectual Management. Volume 11 Nr 5 2004.
 27. Sung T. K., Gibson D. V. Knowledge and technology transfer: levels and key factors. Proceeding of the 4th International Conference on Technology Policy and Innovation 3-7th August. Brasilia. 2000.
 28. Quinn J. B. Managing the Intelligent Enterprise: Knowledge & Service based Strategies. Planning Review. Nr 21 1993.
 29. Wawrzyniak B. Zarządzanie wiedzą. Personel i Zarządzanie. Nr 2 2000.
 30. Wong W. L. P., Radclife D. F. The tacit nature of design knowledge. Technology Analysis and Strategic Management Nr 4 2000.
 31. Van Buren M. A Yardstick for Knowledge Management. American Society for Society for Traing and Development. Boston. 2001.
 32. http://www.brint.com.interview/astidnt.htm 24. 03. 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu