BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Mieczysław
Tytuł
Sieci współpracy, grona i terytorialne systemy produkcyjne jako koncepcja rozwoju obszarów wiejskich
Networks, Clusters and Territorial Production Systems as a Concept for Rural Areas Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 15-21, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka terytorialna, Modernizacja obszarów wiejskich, Wieś, Produkcja rolna, Rozwój rolnictwa
Territorial economy, Modernisation of the rural area, Village, Agricultural production, Agriculture development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono istotę i charakter rozwoju wsi w skali lokalnej oraz przedstawiono koncepcję terytorialnych systemów produkcyjnych i jej zastosowanie dla rozwoju obszarów wiejskich.

The aim of the paper is to present different concepts of territorial production systems including such as Marschalls and new industrial districts, cooperation networks, clusters etc. which could be applied in rural development programmes. The key elements of local clusters are presented. Advantages for actors operating in territorial production systems are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A Governor's Guide to Cluster-Based Economic Development 2002: Washington.
 2. Brodzicki T., Szulika S. 2002: Koncepcje klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw. Organizacja i Kierowanie Nr 4 (110), Warszawa.
 3. Christopulos D.C., Kukliński A. 2001: Globalization, Experiences and Prospects. Friedrich Ebert Etiffung and The Polish Association for the Club of Rome. Warshaw.
 4. Coleman J.S. 1998: Social Capital In the creating of human capital. American Tournai of Sociologists 94.
 5. Gancarczyk J., Gancarczyk M. 2002: Konkurencyjność skupisk przemysłu (clusters) - od korzyści zewnętrznych do korzyści w sieci. Studia Regionalne i Lokalne Nr 2-3, s. 78, 86.
 6. Grycuk A. 2003: Koncepcja gron w teorii i praktyce zarządzania. Organizacja i Kierowanie Nr 3 (113) s. 3-16.
 7. Kukliński (red). 2001: Globalization. Experiences and Prospects, Fridrich Ebert Stittung, Warszawa.
 8. Rosenfeld M.A. 1925: Principles of Economics, London Macmillan.
 9. Marshall P. 1925: Principles of Economics. London Mc Milian.
 10. Olejniczak K. 2003: "Apetyt na grona?" Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne Nr 2(12) s.55-76.
 11. Pietrzyk I. 2000: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. PWN, Warszawa, s. 44-45.
 12. Porter M. 1998: Clusters and the New Economics of Competition. Harward Business Review, listopad-grudzień.
 13. Porter M.E. 1990: The Cooperative Adventage of Nations. Free Press, Nowy Jork.
 14. Porter M.E. 2001: "Porter o konkurencyjności". PWE Warszawa, s. 248-261.
 15. Putmann P. 1995: Demokracja w działaniu. Znak, Kraków.
 16. Rosenfeld S. 2001: Networks and Clusters: The Yin and Yang Rural Development [Jn:] Smart Firms In Small Town. The Aspen Institute State Policy Programmes s. 103-119.
 17. Szymoniuk B. 2003: "Klastry wiejskie na Éubelszczyznie - praktyka grupowej przedsiębiorczości. Organizacja i Kierowanie Nr 2(12) s. 113-124.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu