BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baer-Nawrocka Agnieszka, Mrówczyńska-Kamińska Aldona
Tytuł
Czynnik ziemia w rolnictwie krajów Unii Europejskiej
Land Factor in the Agriculture of the European Union Countries
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 22-27, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Użytkowanie ziemi, Produktywność ziemi
Agriculture, Land use, Productivity of land
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Dokonano oceny wyposażenia i sposobów wykorzystania ziemi w rolnictwie krajów Unii Europejskiej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że intensywność użytkowania ziemi w "starych" krajach członkowskich jest znacznie wyższa niż w krajach, które w ostatnich trzech latach weszły w struktury unijne (z wyjątkiem Malty, Cypru i Słowenii). Podobne konkluzje wynikają z porównania wydajności ziemi mierzonej w odniesieniu do jednostki powierzchni. Wysoką produktywność ziemi mierzoną w relacji do jej wartości determinują niskie ceny ziemi rolnej w tych krajach. (oryg. streszcz.)

The aim of the paper is the assessment of the resources and utilization of agricultural land in the European Union countries. The research includes value, intensity and productivity of land factor in the agriculture of these countries. The conducted analysis proved lower intensity of utilization of land factor in most of new EU member states (EU-12) in comparison with the other EU countries. Polish agricultural produces in a relatively high level of intensity due to high level of labor resources. Comparisons concerning efficiency of land with reference to the land unit underline its poor results especially in agriculture of Central and East European countries. In these countries more profitable, due to low price of agricultural land, is the relationship between the value of land and agricultural production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Baer-Nawrocka A.2005: Konkurencyjność rolnictwa polskiego na tle rolnictwa nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Maszynopis rozprawy doktorskiej. Katedra Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, Akademia Rolnicza w Poznaniu.
  2. Budzyński F. 2001: Ekonomika porównawcza rolnictwa. Wyd. SGGW, Warszawa.
  3. Michałek J. 1982: Sprawność rolnictwa polskiego w świetle porównań międzynarodowych. Wieś i Rolnictwo nr 3.
  4. Poczta W. 1994: Rolnictwo polskie a rolnictwo EWG (studium komparatywne). Rozprawy naukowe, z. 247. Wyd. AR w Poznaniu.
  5. Poczta W. 2003: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wyd. AR, Poznań.
  6. Polska wieś. Raport o stanie wsi 2006. FDPA, Warszawa.
  7. Woś A., Zegar J. S. 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa.
  8. [www.anr.gov.pl].
  9. Zadura A. 2005: Zarządzanie ziemią rolniczą w Europie. Nowe Życie Gospodarcze, nr 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu