BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tatoj Marcin
Tytuł
Audyt wewnętrzny jednostek sektora polskich finansów publicznych XXI wieku - system czy proces?
Internal audit in Polish public finance sector in 21st century - a system or a process
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 44 nr 100, s. 243-254, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Finanse publiczne, Audyt wewnętrzny, Sektor finansowy, Sektor finansów publicznych
Accounting, Public finance, Internal audit, Financial sector, Public finance sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Audyt wewnętrzny został wprowadzony do jednostek sektora polskich finansów publicznych dopiero w XXI wieku (z dniem l stycznia 2002 roku). Na świecie natomiast, współczesny audyt wewnętrzny funkcjonuje zdecydowanie dłużej - jego początki sięgają pierwszej połowy XX wieku (1941 rok - utworzenie w Stanach Zjednoczonych Instytutu Audytorów Wewnętrznych, 1977 rok - utworzenie Europejskiego Trybunału Audytorów). W opracowaniu zaprezentowano istotę współczesnego audytu wewnętrznego XXI wieku na podstawie międzynarodowych i krajowych regulacji profesjonalnych i prawnych, jak też zagranicznej i krajowej literaturze przedmiotu. Ponadto w opracowaniu wykazano, że współczesny audyt wewnętrzny funkcjonujący w jednostkach sektora polskich finansów publicznych jest systemem i procesem. (abstrakt oryginalny)

Internal audit was introduced in Polish organizations of the public finance sector only in 21st century (on January 1st 2002). In some other countries internal audit has been applied for a longer time - its beginning dates to mid-20* century (1941 - foundation of the Institute of Internal Auditors in USA, 1977 - foundation of the European Court of Auditors). Basing on professional and legal regulations in this field and international and domestic literature, the paper presents the idea of contemporary internal audit in 21st century. Moreover, the paper proves that contemporary internal auditing in Polish organizations of the public finance sector is both a system and a process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dubisz S. (red.) (2003), Uniwersalny słownik języka polskiego, t 3, PWN, Warszawa.
 2. Główczyk J. (2000), Uniwersalny słownik ekonomiczny, Fundacja Innowacja, Warszawa.
 3. Grocholski H. (2004), Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, t l, Omnikron Sp. z o.o., Warszawa.
 4. Jagielski J. (2003), Audyt wewnętrzny - miejsce w systemie kontroli i organizacja, „Kontrola Państwowa", nr 3.
 5. Knedler K., Stasiak M. (2005), Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i finansowy, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa.
 6. Kuc B.R. (2002), Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, PTM, Warszawa.
 7. Piaszczyk A. (2004), Audyt wewnętrzny, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa.
 8. Romanowska M. (red.) (2004), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa.
 9. Saunders E.J. (2003), Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Akademia Polonijna - Educator, Częstochowa.
 10. Sawyer L.B., Dittehofer M.A., Scheiner J.H. (2003), Sawyer's Internal Auditing, The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, wyd. piąte.
 11. Standards of the Professional Practice of Internal Auditing (Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego) (2001), The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, tłum. IIA - Polska. [12] Tatoj M. (2006), Audyt finansowy oraz próba ujęcia jego standardów i innych regulacji w świetle potrzeb jednostek sektora polskich finansów publicznych, [w:] Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, t. 3, Messner Z. (red.), AE Katowice, Katowice.
 12. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 13. Winiarska K. (2007), Audyt wewnętrzny w 2007 roku Standardy międzynarodowe - Regulacje krajowe, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu