BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz
Tytuł
Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną
Is organizational culture a topic of interest?
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 6, s. 9-25, bibliogr. 62 poz.
Słowa kluczowe
Antropologia kultury, Kultura organizacji, Badanie kultury organizacyjnej, Zarządzanie
Cultural anthropology, Corporate culture, Organizational culture study, Management
Abstrakt
Przedmiotem tego artykułu jest analiza problemów poznawczych i praktycznych nurtu kultury organizacyjnej w zarządzaniu zakończona próbą zarysowania perspektywy ich rozwiązania. W badaniach trzeba pogodzić się z wielością paradygmatów i definicji kultury organizacyjnej, a także przyjąć stanowisko pluralizmu metodologicznego. Ważna jest również otwartość na koncepcje i metody płynące z innych dyscyplin naukowych. W pole badań kultury organizacyjnej wchodzą już nie tylko dyscypliny związane z humanistyką i naukami społecznymi, takie jak: socjologia, antropologia kulturowa, kulturoznawstwo oraz lingwistyka, ale również nauki ścisłe: kognitywistyka, biologia ewolucyjna oraz technologie informacyjne. Wyjaśnienia procesów kulturowych prawdopodobnie staną się częścią rewolucji naukowej wiążącej problemy nauk społecznych i przyrodoznawstwa. (abstrakt oryginalny)

This paper is focused on an analysis of the cognitive and pragmatic aspects of organizational culture in management. Its conclusion attempts to sketch perspectives for the resolutions of problems. Research must accept methodological pluralism encumbered by manifold paradigms and definitions of organizational culture. Openness to concepts and methods derived other scientific disciplines is also important. The field of organizational culture is no longer restricted to the liberal arts and social studies-sociology, cultural anthropology, culture studies, and linguistics-but now also includes exact sciences-cognitive sciences, evolutionary biology, and information technologies. Explanations of cultural processes will probably be a part of the scientific revolution coupling together the questions of social and natural sciences (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albert S. Whette D.A. (2004), Organizational Identity [w:] Organisational Identity. A Reader, Hatch M.J., Schultz M. (ed.), Oxford University Press, Oxford - New York.
 2. Bate P. (1984), The Impact of Organisational Culture on Approches to Organisational Problem Solving [w:] ..Organisational Studies", No. 5.
 3. Blau PM. (1968), Organisations, Theories [w:] International Encyclopedia of Social Sciences, Sills D.L. (ed.), McMillan, New York.
 4. Bogalska-Martin E. (2007), Wprowadzenie do teorii kulturowych uwarunkowań rozwoju gospodarczego [w:] Ekonomia rozwoju, Piasecki R. (red.), PWE, Warszawa.
 5. Brewis J., Linsted S. (2000), Sex, Work and Sex Work: Eroticizing Organization, Routledge, London.
 6. Burrell G. (1984), Sex and Organisational Analysis, “Organization Studies", Vol. 5, No. 2.
 7. Butler J. (2004), Undoing Gender, Routledge, London.
 8. Czarniawska B. (1997), Writing Management: Organization Theory as a Literary Genre, The University ol Chicago Press, Chicago-London.
 9. Czarniawska B., Hopfl H., red. (2002), Casting the Other: the Production and Maintenance of Inequalities in Work Organizations, Routledge, London.
 10. Deal T, Kennedy A. (1988), Corporate Cultures. The Rites and Rituals of Corporate Life, Penguin Books, London (II wydanie).
 11. Dennison D.R. b.d., What is the Difference between Organizational Culture and Organizational Climate? A Native's Point of View on a Decade of Paradigm Wars, „The Academy of Management Review", Vol. 21, No. 3.
 12. Deshapande R., Parasurman R.(1987), Linking Corporate Culture to Strategic Planning |w:] „Organizacja i Kierownictwo", nr 6.
 13. de Wit B., Meyer R. (2007), Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 14. Fukuyama F. (2001), Culture and Economic Development [w:] International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Smesler N.J., Bakes PB. (eds.), Pergamon, Oxford.
 15. Fukuyama F. (1997), Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław.
 16. Geertz C. (1975), The Interpretation of Cultures, Hutchinson, London.
 17. Coffee R., Jones G. (1998), The Character of a Corporation, Harper Collins Publishers, New York.
 18. Haich M.J. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 19. Harding N. (2003), The Social Construction of Management, Routledge, London.
 20. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. (1998), Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 21. Hatch M.J. (1997), Irony and the Social Construction of Contradiction in the Humor of a Management Team, „Organization Studies".
 22. Hatch M.J., Schultz M. (2004), The Dynamics of Organisational Identity [w:] Organisational Identity. A Reader, Hatch M.J., Schultz M. (eds.), Oxford University Press, Oxford - New York.
 23. Hofstede G. (1984), Culture's Consequences, Sage Publications, Beverly Hills.
 24. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, Warszawa.
 25. Hofstede G., Hofstede G.J. (2007), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 26. House R.J., Hanges R i Ruiz-Quintanilla A. (1997), GLOBE. The Global Leadership and Organizational Behavior. Effectiveness: Research Program [w:] „Polish Psychological Bulletin", Vol. 28, No. 3.
 27. Inglehart R. (1997), Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies, Princeton University Press, New Jersey.
 28. Jacques E. (1952), The Changing Culture of a Factory, Fryden Press, New York.
 29. Kobi J.-M., Wülhrich H.(1991), Culture d'entreprise. Modes d'action. Diagnostic et intervention, Nathan, Paris.
 30. Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.
 31. Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 32. Kroeber A.L, Kluckhon C. (1952), Culture. A Critical Review of Concepts and Dejinitions, „Peabo-de Museum .of American Antropology and Ethnology Papers", Cambridge, Vol. 47, No. 1.
 33. Landes D.S. (2000), Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni lak ubodzy, Muza, Warszawa.
 34. Lewis R.D. (1996), When Cultures Collide. Managing Sucessfully Across Cultures, Nicolas Brealey Pulishing, London.
 35. Martin J. (2002), Organizational Culture. Mapping the Terrain, Sage, Thousand Oaks, London.
 36. Mintzberg H. (1983), Structures In Five: Designing effective Organizations, Prentice-Hall, Engle-wood Cliffs.
 37. Mole J. (2000), W tyglu Europy. Wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach, Warszawa.
 38. Monin N. (2004), Management Theory. A Critical and Reflective Reading, Routledge, London -New York.
 39. O'Donovan G. (2006), The Corporate Culture Handbook. How to Plan, Implement and Measure a Successful Culture Change Programme, The liffey Press, Dublin.
 40. Ouchi W (1980), Markets, Beaucracies and Clans, ..Administrative Science Quarterly", No. 25.
 41. Perrow Ch. (1967), A Framework for Comparative Organizational Análisis, „American Sociological Rewiev", No. 32/2.
 42. Peters T.J. (2000), Waterman R.H., Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Medium, Warszawa.
 43. Pinker S. (1994), The Language Instinct: How the Mind Creates Language, HarperCollins, New York.
 44. Pringle R. (2005), Sexuality at Work [w:] Critical Management Studies. A Reader, Grey Ch., Will-mot H. (eds.), Oxford University Press, New York.
 45. Rosen M. (1991), Coming to the Terms with the field: Understanding and doing organisational ethnography, „Journal of Management Studies", No. 28.
 46. Schein E.H. (1992) Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco.
 47. Schenplein H. (1988), Kultura przedsiębiorstwa i jej rozwój, „Organizacja i Kierowanie", nr 7/8.
 48. Sikorski Cz. (1990), Kultura organizacyjna w instytucji, Wyd. UŁ, Łódź .
 49. Smircich L. (1983), Studing Organisations as Cultures [w:] Beyond Method: Strategies for Social Research, Morgan G. (ed.), Beverly Hills-London-New Delhi.
 50. Strategor (1997), Zarządzanie firm: Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 51. Strauss A., Corbin J. (1990), Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage, Newbury Park.
 52. Stringer E. T. (1999), Action Research, Sage, Thousand Oaks-London-New Delhi.
 53. Sulkowski Ł. (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 54. Sulkowski Ł. (2002), Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa.
 55. Sweeney E.P, Hardaker G. (1995), The Importance of Organisational and National Culture, „European Business Review", ISSN 0955-534, INTERNET - sweeney.htm. 1995
 56. Thompson K.R., Luthans F.(1990), Organisational Culture. A Behavioural Perspective [w:l Organisational Climate and Culture, Schneider B. (ed.), Jossey-Bass, Oxford.
 57. van Maanen J. (1998), Tales of the Field. On Writing Ethnography, University of Chicago Press, Chicago.
 58. Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo: zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszawa.
 59. Whiten A., Goodall J. i inni (1999), Cultures in Chimpanzees, „Naturę", No. 399.
 60. Whyte W. F., Greenwood D.J., Lazes P (1991), Participatory Action Research: Through Practice to Science in Social Research [w:] Participatory Action Research, Whyte WF. (ed.), Sage, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu