BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aniszewska Grażyna
Tytuł
Kształtowanie kultury organizacyjnej w organizacjach międzynarodowych w sytuacji fuzji i przejęć
Molding organizational culture in international organizations subject to mergers and acquisitions
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 6, s. 27-38, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Badanie kultury organizacyjnej, Fuzje i przejęcia, Organizacje międzynarodowe
Corporate culture, Organizational culture study, Mergers and acquisitions, International organisations
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony działaniom, jakie mogą podejmować międzynarodowe organizacje w procesie fuzji przejęć, aby zapewnić elastyczność działania. W międzynarodowych fuzjach i przejęciach kultura organizacyjna stanowi ważny mechanizm spajający. Stąd też umiejętność spojrzenia na proces integracji z perspektywy kulturowej staje się wyzwaniem dla partnerów transakcji. W artykule wskazano na najważniejsze narzędzia oraz potencjalne problemy związane z kształtowaniem kultury organizacyjnej. Studium przypadku stanowi ilustrację omawianych problemów. (abstrakt oryginalny)

This article is devoted to actions that international organizations in the process of mergers and acquisitions can take in order to guaranty flexibility. Organizational culture is an important "welding" mechanism in international mergers and acquisitions. This is why the ability to look at the integration process from a cultural perspective is stepping up to becoming a challenge for partners to the transaction. This article identifies the most important tools as well as potential problems in shaping organizational culture. Case studies serve to illustrate the discussed questions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler N. (1991), International dimensions of organizational behavior, PWS - Kent Publishing Company, Boston.
 2. Aniszewska G. (2004), Strategie integracji firm w fuzjach i przejęciach, OW SGH, Warszawa.
 3. Barmeyer C, Mayrhofer U. (2008), The contribution of intercultural management to the success of international mergers and acquisitions: an analysis of the EADS group, „International Business Review", February.
 4. Collins J., Porras J. (1994), Built to last: successful habits of visionary companies, HaperBusiness, NY.
 5. Collins J. (2001), Good to great, HaperBusiness, NY.
 6. de Geuss A. (1997), The living company, Harvard Business School Press, Boston.
 7. Ghoshal S., Nohria N. (1997), The differentiated MNC. Organizing multinational corporations for value creation, Jossey-Bass Publish., San Francisco.
 8. Hałabuz N. (2008), Pracownicy banku domagają się podwyżek, „Parkiet" 1.04.
 9. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 10. [http://www.pekao.com.pl]
 11. [http://www.unicreditgroup.cu]
 12. Kay I., Shelton M. (2000), The people problem in mergers, „The McKinsey Quarterly", No. 4.
 13. Kreps D. (1990), Corporate culture and economic theory [w:] Perspectives on positive political economy, Alta J., Shepsle K. (eds.) Cambridge University Press, Cambridge.
 14. O'Rourke J. (1989), Postmerger integration [w:] The Arthur Young management guide to mergers and acquisitions, Biblera R. (ed.) John Wiley & Sons, NY.
 15. Ouchi W (1980), Markets, bureaucracies and clans, „Administrative Science Quarterly", Vol. 25.
 16. Stasiak P (2007), Żarłoczny żubr. „Polityka", nr 45.
 17. Sudarsanam S. (1998), Fuzje i przejęcia, WIG Press, Warszawa.
 18. Uzzi B. (1997), Social structure and competition in interfirm networks: the paradox of embeddedness, .administrative Science Quarterly", March.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu