BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikorski Czesław
Tytuł
O zaletach słabej kultury organizacyjnej
The advantages of a weak organizational culture
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 6, s. 39-48, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Badanie kultury organizacyjnej, Tożsamość przedsiębiorstwa, Tożsamość korporacyjna
Corporate culture, Organizational culture study, Enterprise identity, Corporate identity
Abstrakt
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na negatywne skutki silnej kultury organizacyjnej, która oznacza silną tożsamość organizacji. Do skutków tych należy zaliczyć małą podatność innowacyjną, agresywny stosunek do otoczenia utrudniający kooperację oraz bezkrytyczną akceptację stereotypów. W warunkach globalnego rynku organizacje posiadające silną kulturę mają małe szanse sukcesu. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to call attention to the negative effects of a strong organizational culture, which is at the same time synonymous with a strong organizational identity. Such negative aspects include low susceptibility to innovation, aggressive attitudes with respect to the environment that impede cooperation, and an uncritical acceptance of stereotypes. Organizations with a strong culture have little chance of success on a global market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler N.J. (1986), International Dimensions of Organizational Behavior, Kent Publishing Comp., Boston.
 2. Aniszewska G. (2007), Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa. Bate P. (1984), The Impact of Organizational Culture an Approaches to Organizational Problem-Solving, „Organization Studies", No. 5.
 3. Beyer J.M. (1981), Ideologies, Values and Decision Making in Organizations [w:] Handbook of Organizational Design, Oxford University Press, Oxford.
 4. Casirer E. (1997), Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, PWN, Warszawa.
 5. Crozier M., Friedberg E. (1982), Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWN, Warszawa.
 6. Czarniawska-Joerges B., Kostera M. (1994), Teoria organizacji w obrazkach. Organizacja kultura, organizacja teatr, „Przegląd Organizacji", nr 12.
 7. Czarnowski S. (1959), Wędrówka narzędzia [w:] „Dzieła", l. 1, KiW Warszawa.
 8. Huntington S. (2006), Zderzenie cywilizacji, Wyd. Muza, Warszawa.
 9. Peters T, Waterman R.H. (1982), In Search of Excellence: Lessons from America's Best-Run Companies, Harper-Row, New York .
 10. Rees D., McBain R. (2004), People Management Challenges and Opportunities, Macmillan, New York.
 11. Sathe V (1983), Implications of Coiporate Culture, “Organizational Dynamics", No. 12.
 12. Wilkins A.L. (1983), The Culture Audit: A Tool for Understanding Organizations ..Organizational Dynamics", No. 10.
 13. Williams A., Dobson P, Walters M. (1989), Changing Culture. New organizational approaches, Institute of Personnel Management, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu