BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachowicz-Stanusch Agata
Tytuł
Rozwój głównych wartości przedsiębiorstwa w oparciu o najlepsze praktyki firm Microsoft, Saturn Corporation i American Express
The development of primary company values on the basis of the best practices of such companies as Microsoft, Saturn Corporation, and American Express
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2008, nr 6, s. 71-83, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Badanie kultury organizacyjnej, Kultura, Wartości niematerialne
Corporate culture, Organizational culture study, Culture, Intangible asset
Abstrakt
W niniejszym artykule zaprezentowano model Zarządzania Poprzez Wartości w przedsiębiorstwie. Autorka szczególną uwagę zwraca na fazę rozwoju głównych wartości oraz jej poszczególnych komponentów. Przedstawione praktyki, zachowania i procesy są oparte na rozwiązaniach stosowanych w firmach Microsoft, American Express oraz Saturn Corporation (abstrakt oryginalny)

This paper presents the "Management by Values" model in the enterprise. The author pays special attention to the development phase of primary values as well as their particular components. The presented practices, behaviors, and processes are based on solutions applied at Microsoft, American Express, and the Saturn Corporation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Anderson, C. (1997), Values-Based Management, „Academy of Management Executive", Vol. 9, No. 4.
  2. Bratnicki M. (2001), Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Wydawnictwo Gnome, Katowice.
  3. Hamel G., Breen B. (2007), Zarządzanie jutra, jakie jest twoje miejsce w przyszłości, Harward Business School Press.
  4. Harvey E., Lucia A. (1995), Walk the Talk. And Get the Results You Want, Performance Publishing, Dallas.
  5. Lebow R., Simon W (1997), Lasting Change. The Shared Values Process that Makes Companies Great, John Wiley & Sons, New "York.
  6. Stachowicz-Stanusch A. (2004), Zarządzanie poprzez wartości. Perspektywa rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
  7. Stachowicz-Stanusch A. (2007), Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Helion, Gliwice.
  8. Sztompka R (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
  9. (2001), Sposoby umacniania pewnych wartości i postaw w biznesie, „Zarządzanie na Świecie", nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu