BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorbaniuk Oleg, Ostrowska Katarzyna
Tytuł
Wymiary personifikacji marek
Dimensions of brand personification
Źródło
Marketing i Rynek, 2008, nr 10, s. 8-13
Słowa kluczowe
Marka, Konsument, Marka produktu, Zarządzanie zakupem
Brand, Consumer, Product brand, Purchase management
Abstrakt
W celu zidentyfikowania wymiarów postrzegania osobowości marki wśród polskich konsumentów zbadano 282 osoby w wieku 16-26 lat. Respondenci opisywali 24 marki podzielone na 6 zestawów po 4 w każdym z różnych kategorii produktów (użytkowe, symboliczno-użytkowe i symboliczne). Uzyskane wyniki potwierdzają pięcioczynnikową strukturę uzyskaną we wcześniejszych badaniach (Aaker 1997; Aaker, Benet-Martínez i Garolera 2001). Wyodrębnione wymiary to kompetencja, ekscytacja, ugodowość, wyrafinowanie i snobizm. Liczba i treść wymiarów została pozytywnie zweryfikowana na podstawie badania 681 osób w wieku 16-34 lata. Efektem przeprowadzonych badań jest skala osobowości marki składająca się z pięciu wymiarów, trzynastu podwymiarów oraz trzydziestu dziewięciu cech osobowości. Poszczególne skale uzyskały dobre wskaźniki zgodności wewnętrznej i stałości ocen respondentów. (abstrakt oryginalny)

With the goal of identifying dimensions of brand personality among Polish consumers, 282 people were tested from 16-26 years of age. Respondents described 24 brands divided into 6 clusters with 4 types in each from various product categories (utilitarian, symbolic/utilitarian, symbolic). The results confirm a five factors structure obtained in previous research studies (Aaker 1997; Aaker, Benet-Martínez, Garolera, 2001). The isolated dimensions are Competence, Excitement, Agreeableness, Sophistication, and Snobbery. The result of the carried out research is the Brand Personality Scale composed of the presented five dimensions, thirteen facets and thirty nine personality traits. Particular scales obtained good internal and test-retest reliability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J.L. Aaker, Dimensions of Brand Personality, „Journal of Marketing Research" 1997, No. 3.
  2. M. Bosnjak, V. Bochmann, T. Hufsch-midt, Dimensions of Brand Personality Attributions: A Person-Centric Appropach in the German Cultural Context, ..Social Behavior and Personality" 2007, No. 3.
  3. G.R. Foxall, R.E. Goldsmith, Osobowość a badania nad zachowaniem. W: Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie, praca zbiór, pod red. M. Lamb-kina i in., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa: 2001, s. 163-174.
  4. L.R. Goldberg, An Alternative ..Description of Personality": The Big-Five Factor Structure, .Journal of Personality and Social Psychology" 1990, No. 6.
  5. S. Siek, Wybrane metody badania osobowości. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1983.
  6. M. Supphellen, K. Gronhaug, Building Foreign Brand Personalities in Russia: The Moderating Effect of Consumer Ethnocent-rism, „International Journal of Advertising" 2003, No. 2.
  7. P. Szarota, Polska lista przymiotnikowa (PLP): narzędzie do diagnozy pięciu wielkich czynników osobowości, „Studia Psychologiczne" 1995, No. 1-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu