BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątkowski Andrzej
Tytuł
Prawo pracowników migrujących do równego traktowania
Equality of treatment law for migrant workers
Źródło
Polityka Społeczna, 2008, nr 11-12, s. 2-6, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Europejska Karta Społeczna, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zabezpieczenie społeczne, Migracja zarobkowa
European Social Charter, Social security law, Social security system, Economic migration
Abstrakt
Art.19 Europejskiej Karty Społecznej z 1961 r., ratyfikowanej przez Polskę zobowiązuję władze państw członkowskich Rady Europy do zagwarantowania pracownikom migrującym do równego traktowania m.in. w sprawach wynagrodzenia za pracę, warunków umowy o pracę oraz warunków zatrudnienia; członkostwa w związkach zawodowych; korzystania z uregulowań układów zbiorowych pracy wynegocjowanych przez partnerów społecznych. Przepisy EKS analizowane przez Autora zobowiązują władze państw członkowskich do zagwarantowania pracownikom migrującym w sprawach podatkowych oraz w postępowaniach sądowych. Autor analizuje konkluzje Europejskiego Komitetu Praw Społecznych i dochodzi do wniosku, iż władze Rzeczypospolitej Polskiej stosują się do międzynarodowych standardów ochrony praw pracowników migrujących.(abstrakt oryginalny)

Art. 19 of the European Social Charter of 1961, ratified by Poland obliges Member States to guarantee migrant workers who are nationals of a party to ESC to protection and assistance. Author deals with obligation of equal treatment in areas of: remuneration, employment and other working conditions; trade union memberships and the enjoyment of benefits of collective bargaining, taxation and legal proceedings. He examines conclusions of the European Committee of Social Rights and states that Poland complied its obligations established in international labour standards towards migrants workers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Carta de los Derechos Sociales Europeos (2007), Editorialde la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires.
 2. Harris D., Darcy J. (2001), European Social Charter, Second Edition 2001, The Procedural Aspects of International Monograph Series, vol. 25, Arsdley, New York.
 3. Kojanec G. (1978), Droit au travail - Droit de la familie á une protection sociale, juridique et économique - Droit de la mère et de l'enfant àune protection sociale et économique, La Charte sociale européenne, Dix années d'application, Université Libre de Bruxelles.
 4. Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919-1994 (1996), tom l: 1919-1966, Warszawa: PWN, Warszawa.
 5. Laroque P., de Lary de Latour H., Nissen J. (1994), Equality of treatment: the European Social Charter and the European Convention on the legal status of migrant workers, Ed. J. Cator, J. Niessen, Strasbourg.
 6. Levy-Puech D. (1995), Droits des travailleurs migrants dans le pays d'accueil - Travaux du Conseil de l'Europe, Relations entre économies en transition ou en développement - Aspects institutionnels et juridiques, Bruxxeles: ed. Brylant.
 7. Samuel L. (2002), Fundamental social rights. Case law of the European Social Charter, Strasbourg: Council of Europe Publishing.
 8. Świątkowski A.M. (2006), Karta praw społecznych Rady Europy, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 9. Świątkowski A.M. (2007), European Social Charter of the Council of Europe, Studies in Employment and Social Policy, Kluwer Law International.
 10. Świątkowski A.M. (2008), Międzynarodowe prawo pracy, tom I/2, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 11. Wiebringhaus H. (1978), Die ausländischen Arbeitnehmer und die Sozialcharta, w: Die Europäische Sozialcharta: Weg zu einer europäischen Sozialordnung?, Council of Europe, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu