BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słaby Teresa
Tytuł
Niewdzięczne" społeczeństwo?
The Ungrateful Society?
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 35, s. 113-120
Słowa kluczowe
Poziom życia, Polityka społeczna państwa, Wskaźniki społeczne, Ocena procesu transformacji, Społeczne koszty transformacji gospodarczej, Statystyka w naukach społecznych
Living standard, Social policy, Social indicators, Evaluation of the transformation process, Social costs of economic transition, Statistics in the social sciences
Abstrakt
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieją, jaki mają charakter i moc sprawczą czynniki społeczne w procesie reform systemowych. Po kilkunastu latach zmian systemowych w Polsce wzajemne relacje między gospodarką, polityką i życiem społecznym zaczynają mieć wyraźny charakter ograniczający. Zdaniem autorki, winę za taki stan nie ponosi społeczeństwo i nie zasługuje na miano "niewdzięcznego" społeczeństwa.

There is a question of existence, character and legal force of social factors in the process of system reforms. Over the past few years of reforms in Poland the relations between economy, politics and social life become to have clear restrictive character. According to the author, this is not a society's fault and that's why it cannot be called ungrateful. (A.Ł.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu