BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażejowska Małgorzata
Tytuł
Aktywizowanie obszarów wiejskich na przykładzie programu Leader+ w woj. Zachodniopomorskim
Activation of Rural Areas for Example Programme Leader+ in the Western-Pomeranian Voivodeship
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 34-37, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Wieś, Modernizacja obszarów wiejskich, Program LEADER, Sektorowy Program Operacyjny
Local development, Village, Modernisation of the rural area, LEADER Programme, Sectoral Operational Programme
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Program Leader+ funkcjonuje w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO). Omówiono zasady działania tego programu w województwie zachodniopomorskim oraz przedstawiono rolę Lokalnych Grup Działania i partnerstw publiczno-prywatnych.

The undertaking the common suggestions for the habitants rural areas makes it possible the securing of incommensurable and measurable social, economical, preservation of nature profits servicing to future development. It is imperative stimulating of international processes, relaying on the creating of the rural communities the Local Activity Groups. Supporting of above processes may be possible by using the union assistance of the Programme Leader+. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brodziński Z. 2006: Uwarunkowania zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich w opiniach przedstawicieli lokalnych grup działania. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu nr 540, Rolnictwo LXXXVII, Wrocław, s.105-113.
  2. Grochowska R., Pionka B. 2002: Program LEADER instrumentem aktywizacji społeczności lokalnych -wnioski dla Polski. Wieś i Rolnictwo, nr 4(117), IRWIR PAN,Warszawa, s.36-56.
  3. Halamska M. 2005: Doświadczenia dwóch edycji programu LEADER w Portugalii. Wieś i Rolnictwo, nr 4(125), IRWIR PAN, Warszawa, s.47-57.
  4. Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Dz.U. z 2004, Nr 207, poz.2117 z późn.zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu