BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryśpiak Izabela
Tytuł
Koordynacja wspólnotowa emerytur i rent
The community co-ordination of old-age and disability pensions
Źródło
Polityka Społeczna, 2008, nr 11-12, s. 36-41, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Zabezpieczenie społeczne, Świadczenia emerytalno-rentowe, Prawo WE
Social security system, Pension benefits, European Community law
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia dotyczące wspólnotowej koordynacji systemów emerytalno-rentowych. W pierwszej części tego artykułu omówiono regulacje prawa wspólnotowego stosowane przy ustalaniu emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W drugiej części przedstawiono problemy związane z realizacją tych przepisów. Kolejna, trzecia część zawiera dane statystyczne za 2007 r. dotyczące emerytur i rent podlegających koordynacji wspólnotowej, pozostających w zakresie właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W podsumowaniu Autor przedstawił skutki stosowania w Polsce prawa wspólnotowego w zakresie koordynacji systemów emerytalno-rentowych oraz postawił tezę, że prawo to jest niezbędnym środkiem zapewniającym swobodny przepływ osób w obrębie Wspólnoty.(abstrakt oryginalny)

The paper presents chosen issues concerning the Community coordination of pension systems. The first part of this article is devoted to regulations of the Community provisions which are applying when determinating pensions from Social Insurance Fund. The second part concerns the problems connected with realization of the law. The third part presents statistics data in 2007 year concerning coordinated pensions, which are in Polish Social Insurance Institution competence. In the summary Author presented results of applying in Poland Community provisions on the coordination of pension systems and stated the thesis that the provisions are essential measure to guarantee the free movement of persons in the Community area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bińczycka-Majewska T. (1999), Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej, Zakamycze.
  2. Dzienisiuk D. (2004), Zabezpieczenie społeczne w Unii Europejskiej - koordynacja świadczeń, Warszawa: Difin.
  3. Janiszewska M,, Kuśmierczyk G., Kryśpiak l., Skowrońska E. (2005), Analiza zgodności ustawodawstwa polskiego i wspólnotowego w obszarze świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w: Koordynacja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego z regulacjami wspólnotowymi, Ekspertyzy prawne, pod red. G. Uścińskiej, tom II, Warszawa: MPS.
  4. Uścińska G. (1996), Zasady koordynacji ustawodawstw krajowych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego - analiza porównawcza, w: Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, pod red. Ludwika Florka, Warszawa: IPiSS.
  5. www.mpips.gov.pl
  6. www.ipiss.com.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu