BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pobłocka Agnieszka
Tytuł
Analiza wypadków komunikacyjnych w Polsce na tle wybranych krajów OECD w latach 1990-2005
Statistical Analysis of Road Accidents in Poland and Sonic OECD Countries in Years 1990-2005
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, nr 5, s. 483-495, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wypadki drogowe, Ruch drogowy, Sieć drogowa, Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Road accidents, Road traffic, Road network, Road traffic safety
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podjęto próbę analizy wypadków komunikacyjnych w Polsce na tle wybranych krajów OECD w latach 1990-2005. Dane źródłowe wykorzystane do analizy uzyskano od Komendy Głównej Policji, Głównego Urzędu Statystycznego oraz baz statystycznych OECED m.in. IRTAD. Dane te zawierają min. liczbę zarejestrowanych pojazdów, liczbę mieszkańców, dynamikę wypadków drogowych w Polsce oraz wskaźniki zmotoryzowania i wypadkowości.

In the article a short statistical analysis of road accidents and their fatalities in some OECD countries is presented. Poland is one of the biggest UE countries with more then 16 million cars and 38 million people. But in our country we have the worst road safety and the biggest number fatalities of car accidents. For example in 2005 5444 people died in accidents. The question is why it happened. It was because our infrastructure of roads is not good enough and our traffic regulation has not been observed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bafia J. w: A. Gaberle, (1986), Wypadki drogowe aspekty kryminologiczne, Wyd. prawnicze, Warszawa
  2. Burnewicz J. (2005), Sektor Samochodowy Unii Europejskiej, Wyd. Komunikacji i Łączności sp. z o.o., Warszawa
  3. Dąbrowska-Loranc M. (2000), Problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego u progu nowego tysiąclecia, "Przegląd Komunikacyjny" nr 1
  4. Letkiewicz A. (2006), Gospodarowanie w transporcie samochodowym, wybrane zagadnienia, Wyd. UG, Gdańsk
  5. Kotowski W. (2000), Przestępstwa i wykroczenia drogowe. Analiza zdarzeń, ABC, Warszawa
  6. Menes E. (1998), Dylematy rozwojowe polskiej motoryzacji w latach 1989-1995, Rzeszowskie zeszyty naukowe, Wyd. Towarzystwo Popierania Rozwoju Nauk Prawnych i Ekonomicznych, Rzeszów
  7. Pływaczewski W., Kędzierska G. (2001), Leksykon policyjny, Wyd. Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie, Szczytno
  8. Rachel K. (2000), Prawno-egonomicznych zagadnieniach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
  9. Rydzykowski W. i Wojewódzka-Król K. (praca zbiorowa) (2006), Transport - wydanie nowe poszerzone, aktualne problemy integracji z UE PWN, Warszawa .
  10. Raport ETSC (1999), Risk of Death and Injury of Travel in the European Union dostępny w Internecie: http://www.etsc.be/documents/pre_8jun99.htm stan na dzień 26.11.2006r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu